Današnje dopoldne smo preživeli v Zasavskem muzeju Trbovlje, kjer smo izvedeli marsikaj o življenju rudarjev, ter obiskali Steklarno Hrastnik.