Pri pouku angleščine smo se pogovarjali o zdravem načinu življenja. Učenci so preko projektnega dela raziskovali, kaj vse je pomembno za ohranjanje zdravja in dobrega počutja.

Spoznali so glagolsko obliko trpnik, ki se pogosto uporablja pri opisovanju postopkov. Da smo znanje čim bolj poglobili in si dobro zapomnili to stavčno strukturo, smo uporabili vse čute – tudi okus. 🙂