Pri angleščini smo se pogovarjali o prostočasnih dejavnostih. Zanimalo nas je, kaj mladi počnejo v prostem času, katere so dobre in slabe strani preživljanja prostega časa pred TV ekrani, za kakšne namene uporabljajo najstniki pametne telefone in koliko časa preživijo na telefonih, dobre in slabe strani uporabe telefonov ter kako lahko mladi preživljajo svoj prosti čas v Trbovljah.