Učenci so se danes preizkusili v orientaciji in pohodništvu. Znanje, pridobljeno pri pouku, so uspešno uporabili pri reševanju nalog v naravi.