Select Page

Dragi učenci, na urniku je zadnja ura slovenščine ta teden. Če se nama kdo do danes še ni javil, je zadnji čas, da to stori.

Danes najprej preglejte priložene rešitve za UL, ki ste ga reševali včeraj. Upava, da ste upoštevali najin nasvet ter stavčne člene podčrtovali brez DZ ali kakšne druge pomoči. Imena stavčnih členov, njihovo podčrtovanje ter vprašalnice morate znati že na pamet.  st.čl. rešitve

 

V današnji uri na daljavo pa nas čaka še poglavje STAVKE ZDRUŽUJEMO V POVEDI (Poglavje Tvorni in trpni stavki v DZ bomo izpustili!).

KAJ MORATE VEDETI, DA NE BOSTE IMELI TEŽAV PRI REŠEVANJU NALOG?

  1. POVED JE NEKO ZAKLJUČENO SPOROČILO, KI SE KONČA S PIKO, VPRAŠAJEM ALI KLICAJEM.
  1. STAVEK PA JE DEL POVEDI.
  1. POVED JE SESTAVLJENA IZ ENEGA STAVKA (ENOSTAVČNA POVED) ALI VEČ STAVKOV (VEČSTAVČNA POVED).
  1. ŠTEVILO VEJIC NE POVE, IZ KOLIKO STAVKOV JE POVED. ŠTEVILO STAVKOV JE ENAKO ŠTEVILU OSEBNIH GLAGOLSKIH OBLIK.

5. PONOVITEV PREMEGA GOVORA:   

a) spremni stavek (kdo govori, brez narekovajev)

b) dobesedni navedek (kaj je povedal, z narekovaji)

Primer:

Matjaž je vprašal: „Ali zunaj res sneži?“     (spremni stavek na začetku)

„Ali zunaj res sneži?“ je vprašal Matjaž.      (spremni stavek na koncu)

Matjaž je vprašal, če zunaj res sneži.            (odvisni govor)

Če ste natančno prebrali razlago (snov 7. razreda), težav ne boste imeli. Rešite vse tri naloge v DZ na strani 71.

 

Želiva vam čim bolj prijeten konec tedna v vašem domu. 🙂

učiteljici Nataša in Marjana