Select Page

Danes boš utrdil svoje znanje o računanju ploščine pravokotnika in kvadrata.

 

Najprej si dobro oglej primer, kako izračunamo dolžino stranice, če imamo podano ploščino pravokotnika ali kvadrata: PRIMER

Nato v DZ reši naloge na straneh 44 in 45.  

Zapiši cel postopek reševanja (izpis podatkov, skica, zapis obrazca, računanje, rezultat z ustrezno mersko enoto).

Rešene naloge fotografiraj in še danes pošlji učiteljici.

 

Dodatne naloge: str. 46

 

Ne pozabi: