Select Page

Še ogljikovodiki …

NALOGA:

  1. Preberi počasi in z razumevanjem zapis v zvezku o ogljikovodikih.8. r KEMIJA preverjanje znanja
  2. Odgovori na vprašanja in jih zapiši v zvezek. V pomoč ti naj bo učbenik, Kemija danes 2.
  3. Pošlji dokazni material o zapisu.