Učenci in učitelji se iskreno zahvaljujemo Občini Trbovlje za podarjene knjige.