Select Page

Izdelaj mrežo kocke in kvadra (petek, 29. 5.)

Danes boš ponovil svoje znanje o kvadru in kocki ter izdelal njuni mreži.

 

Kaj vem o kvadru?

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index1.html

Kaj vem o kocki?

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/541/index1.html

 

KVADER

KOCKA

ŠT. PLOSKEV

6

6

ŠT. OGLIŠČ

8

8

ŠT. ROBOV

12

12

MEJNE PLOSKVE

pravokotniki

kvadrati

 

Potrebuješ:

– 2x trši papir A4,

– ravnilo,

– svinčnik,

– škarje.

 

Pri delu bodi zelo natančen.

 

MREŽA KOCKE

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/541/index3.html

 

Izdelaj mrežo kocke z robom:

a = 5 cm

 

Mrežo izreži in sestavi v kocko.

 

MREŽA KVADRA

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index2.html

 

Mreža kvadra je kar zahtevna. Lahko poskusiš izdelati tudi to. Če ne gre, pa doma poišči prazno škatlico iz kartona v obliki kvadra (čaj, piškoti …) in jo razstavi oz. razreži po robovih tako, da dobiš mrežo (pazi, ni potrebno razrezati vseh robov).

 

* Izdelaj mrežo kvadra z robovi:

a = 8 cm

b = 6 cm

c = 3 cm

 

Mrežo izreži in sestavi v kvader.

 

MAT, SLJ IN DRU (petek, 29. 5.)

Pozdravljen! Danes te na povezavi poleg ostalih zadolžitev čaka tudi ocenjevanje znanja iz matematike. Pozorno preberi navodila in reši nalogi v zvezek, zapiši tudi vse stranske račune. Piši čitljivo. Pri reševanju se potrudi in pokaži svoje znanje. Rešene naloge fotografiraj in pošlji na e-naslov svoje učiteljice – obvezno danes. Ocenjeni boste le tisti učenci, ki pri matematiki v tem ocenjevalnem obdobju še nimate ocene.

Veliko uspeha pri reševanju nalog ocenjevanja!

PETEK, 29. 5. (MAT, SLJ, DRU)

učiteljici Melita in Katja

Utrjevanje znanja (sreda, 27. 5.)

Danes boš utrdil svoje znanje. Prvi dve nalogi prepiši in reši v zvezek. Pri vseh nalogah zapiši cel postopek in rezultat.

 

NALOGE UTRJEVANJA

1. Izračunaj ploščino kvadrata, katerega stranica je dolga 4 dm 7 cm.

2. Izračunaj obseg in ploščino pravokotnika z dolžino 8,7 m in širino 12 m.

3. DZ (4. del), str. 30, nal. 9.

Preverjanje znanja (torek, 26. 5.)

Pozdravljen! Danes te na povezavi čaka preverjanje znanja. Pozorno preberi navodila in reši nalogi v zvezek. Pri reševanju se potrudi in pokaži svoje znanje. Piši čitljivo. Rešene naloge fotografiraj in pošlji na e-naslov svoje učiteljice – obvezno danes. Povratno informacijo boš prejel po e-pošti.

V četrtek, 28. 5. 2020, boš pridobil oceno pri matematiki. Ta dan bodo objavljena tudi vsa navodila. Ocenjevanje znanja bo zajemalo naslednje vsebine: dolžina, ploščina, obseg pravokotnika in kvadrata, ploščina pravokotnika in kvadrata.

Pri reševanju nalog preverjanja ti želiva veliko uspeha!

MAT6-PZ-navodila

učiteljici Natalija in Katja