4. ZASAVSKI FESTIVAL MLADINSKEGA PESNJENJA

Danes, 17. 4., smo imeli v dvorani Glasbene šole Trbovlje nadvse prijeten dogodek. Na Zasavski festival mladinskega pesnjenja, ki ga že 4. leto organizira naša šola, je prišlo okrog 100 učencev in njihovih mentorjev iz 8 osnovnih šol iz Zasavja. Letos smo prejeli 110 pesmi na temo Družina/Prijateljstvo/Sobivanje, nagrajenih pa je bilo kar 16 pesmi. Osrednji gost je bil pisatelj, pesnik, scenarist in dramatik Feri Lainšček. Društvo slovenskih pisateljev nam je namreč v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije finančno omogočilo, da smo ga preko programa Povabimo besedo 2019 lahko povabili. Na koncu je nagrajencem ob prejemu nagrade tudi čestital. Naše druženje je bilo zares prisrčno.

 

 

29. nacionalni otroški parlament

Maša Kurent, učenka naše šole, se je udeležila 29. nacionalnega otroškega parlamenta, ki je potekal 8. aprila v državnem zboru Republike Slovenije. Uspešno je predstavila razmišljanje otrok naše šole in celotnega Zasavja o slovenskem šolskem sistemu.

9. aprila je bilo na FB Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljeno naslednje:

“Mlade parlamentarke in parlamentarci, ki so v ponedeljek v okviru 29. nacionalnega otroškega parlamenta razpravljali na temo šolstva in šolskega sistema, predlagajo več življenjskih in praktičnih vsebin v učnem načrtu. Zasedanja v organizaciji Zveza prijateljev mladine Slovenije – ZPMS sta se udeležila tudi državna sekretarka Martina Vuk in minister Jernej Pikalo, ki je sodeloval v razpravi in odgovarjal na vprašanja mladih.
Mladi ugotavljajo, da učitelji izgubljajo avtoriteto, pa tudi vzgoja doma je po njihovem problematična. Med drugim predlagajo občasno udeležbo ravnateljev pri pouku in več družbeno koristnih del. Želijo si, da bi povečali obseg razrednih ur, ki bi izboljšale odnose med učenci in učitelji. Predlagali so tudi izobraževanja za starše, da bi ti bolje razumeli svojo vlogo v šoli. Govorili so tudi o učnih vsebinah. Pri biologiji bi uvedli obvezen sklop prve pomoči. Predlagali so tudi izobraževanje za spletno varnost in izobraževanja o novih tehnologijah. Želijo si tudi več predmetov za življenje, v okviru katerih bi več razpravljali o etičnih vprašanjih, pridelovali zelenjavo in podrobnejše predstavljali poklice. Pri predmetih, kot sta športna in likovna vzgoja, bi ocene ukinili in take predmete izkoristili za medsebojno povezovanje.
Minister Pikalo se je v zvezi s predlogom za umestitev prve pomoči v obvezne učne vsebine strinjal, da bi takšne vsebine veljalo umestiti v obvezni program, vendar je po njegovih besedah treba obenem paziti, da učni načrti niso prenatrpani. Na vprašanje o reformi nekaterih predmetov iz vzgojnih v vsebinske predmete je minister odgovoril, da na ministrstvu razmišljamo o ponovni zamenjavi, saj po šestih letih ta sprememba ni dosegla svojega namena.
V okviru otroškega parlamenta so mladi razpravljali tudi o metodah in načinih poučevanja. Strinjali so se, da bi se morali učiti več življenjskih in praktičnih vsebin, denimo preko šol v naravi in ekskurzij. Mladi parlamentarci so razpravljali tudi o šoli za življenje in spomnili na to, da so od lanskega otroškega parlamenta po šolah uvedli tutorstvo, aktivne odmore in medgeneracijsko druženje.
Na vprašanje, če je preobremenjenost in stres v šoli del učnega načrta oziroma nekakšna šola za življenje ali to dojemajo kot negativen dejavnik na otrokovo psiho, je minister Pikalo dejal, da statistični podatki ne kažejo na preobremenjenost, čeprav jo učenci in starši včasih čutijo. Po obsegu rednega pouka Slovenija v spodnjo tretjino primerljivih držav, kar pa ne velja za izbirne vsebine.”

Turistična tržnica v Kamniku

V torek, 26. marca, smo se udeležili turistične tržnice v Mercatorjevem centru v Kamniku. Na turistični stojnici smo predstavili našo raziskovalno nalogo z naslovom Spomin na Trbovlje, ki smo jo pripravili v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava. Povemo lahko, da smo se člani turističnega krožka naše šole in oba spremljevalca imeli super, domov smo pa prinesli bronasto priznanje in nove izkušnje.

8. literarni natečaj Društva generala Maistra za Zasavje

8. literarni natečaj Društva generala Maistra za Zasavje

Na letošnjem literarnem natečaju so učenci pisali Pismo Cankarju, saj je bilo leto 2018 razglašeno za Cankarjevo leto. Včeraj, 27. 3. 2019, so tako v galeriji Medija v Zagorju na zboru članov Društva generala Maistra izročili posebno priznanje in nagrado dvema našima učencema – Filipu Ferjaniču in Lani Motoh, 9. a. Čestitamo.

Stran 1 od 512345