Digital high five

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom High Five (Hi5). Hi5 je projekt, ki je nastal upoštevajoč trenutne kompetence učencev in možnosti, ki nam jih ponuja sodobna tehnologija. Projekt je zasnovan na podlagi povezovanja strokovnih delavcev in učencev na različnih koncih sveta. Povezovanje preko šole in pod vodstvom učiteljev je za učence varno in del učenega procesa, aktivnosti pa so prilagojene učencem. V kolikor se bo pokazal interes s strani učencev, da bi opravljali mednarodne certifikate ANGLIA EXAMINATIONS, jih bomo organizirali na šoli.