Building Bridges

V šolskem letu 2014/15 smo se vključili v mrežo šol ANGLIA NETWORK EUROPE. To je mreža osnovnih, srednjih šol in univerz, ki spodbujajo učenje angleščine. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi aktivnostmi, kot so: sodelovanje v digitalnem projektu Building Bridges (prej Digital High Five), opravljanje certificiranih izpitov ANGLIA EXAMINATIONS, obiskovanje poletne šole, izobraževanje učiteljev itd.
V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom Building Bridges. V projekt je vključenih 17 držav, temelji pa na mreženju šol. Namenjen je učencem, ki želijo nadgraditi znanje angleščine in se za jezik posebej zanimajo. Vanj bomo vključevali tudi učence, ki so bili odkriti kot nadarjeni na tem področju.
V kolikor se bo pokazal interes s strani učencev, da bi opravljali mednarodne certifikate ANGLIA EXAMINATIONS, jih bomo organizirali na šoli.

Dostopnost