EKOŠOLA

Ekošola kot način življenja je nacionalni projekt, ki načrtno in celostno uvaja okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šole. Osnovni namen projekta pa ni le ozaveščanje mladih, ampak prinaša v vsako šolo sveženj novih zamisli in pobud, kako še bolj obogatiti pouk in obšolske dejavnosti. V letošnjem letu bo tema ekokotičkov in ekorazstave Življenje na travniku, nadaljevali pa bomo tudi osveščanje za rabo vode, energije in skrbi za odpadke. Še naprej bomo pridno zbirali in ločevali odpadni material, čistili okolje, se vključili v akcijo Hrana ni za tjavendan ter si prizadevali, da ponovno osvojimo ekozastavo.

Na naši šoli že 19. leto plapola zelena zastava. To je dokaz, da si že vrsto let prizadevamo za vzgojo otrok in mladostnikov, da skrb za okolje in naravo postane del njihovega življenja. V okviru tega projekta želimo spodbujati učence k učinkoviti rabi naravnih virov (voda, odpadki, energija) ter vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Eko šola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.

SVETOVNI DAN ZEMLJE

V ponedeljek, 22. aprila smo obeležili svetovni dan Zemlje. Z učenci 2. razreda smo se v podaljšanem bivanju pogovorili kako lahko obvarujemo naš planet. Izdelali smo tudi plakat, ki nas osvešča glede varovanja...

več...
Stran 1 od 41234

EKO HIMNA

Mi mamo eko šolo,
prebiramo smeti,
tetrapake, pločevinke, plastiko, papir.

Mi mamo eko šolo,
sortiramo smeti,
pri nas je vse brezskrbno čisto,
tut papirčka ni.

Fantje smo punce v eko šolo povabil,
povabil, povabil, eko šolo povabil,
da bi skupaj eko koše naredil,
naredil, naredil, eko koše naredil,
pridno in vestno smo dela se lotil,
v lepše dni, v lepše dni, v lepše dni,
gremo vsi, brez skrbi.

Projekti