Izzivi medkulturnega sobivanja

S strani OŠ Koper in ISA instituta Ljubljana smo bili povabljeni k projektu Izzivi medkulturnega sobivanja in povabilo smo sprejeli. Vključili smo se v mrežo 15 konzorcijskih šol v projektu, ki bo trajal od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021. Za ta čas smo na projektu zaposlili strokovno delavko – multiplikatorko. Na območju Zasavske regije, ki jo kot konzorcijska šola pokrivamo, smo ustanovili mrežo zavodov: Vrtec Trbovlje, OŠ Trbovlje, OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, OŠ Toneta Okrogarja Zagorje in Srednja šola Zagorje. Strokovna delavka bo na vseh omenjenih šolah, tudi na naši, v okviru programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja izvajala neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z otroki priseljenci, ki se na novo ali pa so že vključeni v slovenski VI sistem ter usposabljala zaposlene za delo z otroki priseljenci. V tem šolskem letu bo multiplikatorka zaposlena na projektu, vpeljevala posodobljen model za poučevanje otrok priseljencev v naš VIZ sistem. Model bo vpeljevala v Vrtcu Trbovlje in na naši šoli. Projekt financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.