Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje

Keršičeva cesta 50

1420 Trbovlje

Telefonska številka: 03 56 25 120

Fax: 03 56 25 129

Podračun UJP Trbovlje: št: 01329-6030684258

RAVNATELJICA
Katarina Pajer Povh, prof.
03 56 25 120 katarina.pajer@os-toncke-cec.si
POMOČNICA RAVNATELJICE
Saša Karmuzel, prof.
03 56 25 120 sasa.karmuzel@os-toncke-cec.si
RAČUNOVODJA
Nives Škrinjar
03 56 25 121 nives.skrinjar@os-toncke-cec.si
POSLOVNA SEKRETARKA
Petra Jerman
03 56 25 120 os-toncke-cec@os-toncke-cec.si
KNJIŽNIČARKA
Urša Bajda
03 56 25 126 ursa.bajda@guest.arnes.si
SVETOVALNI DELAVKI
Mojca Arh
Manja Golobič
03 56 25 125 mojca.arh@os-toncke-cec.si
manja.golobic@os-toncke-cec.si
RAČUNALNIKARJA
Ivan Narat
Natalija Juvan
03 56 25 120  ivan.narat@os-toncke-cec.si
natalija.juvan@os-toncke-cec.si