Kulturna šola

Naziv Kulturna šola imamo podeljen do leta 2020. Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti. Prizadevamo si za ustrezno kulturno vzgojo, ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpiramo kakovostne dosežke ter skrbimo za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želimo si, da šola postane del žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.
Z namenom vzgojiti kulturnega in ozaveščenega gledalca kot kulturna šola že nekaj let pripravljamo abonmajske predstave za naše učence. Tudi v tem šolskem letu bomo pripravili 4 predstave različnih žanrov za vsako triado.

Dostopnost