Kulturna šola

Naziv Kulturna šola imamo podeljen do leta 2020. Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti. Prizadevamo si za ustrezno kulturno vzgojo, ustvarjalnost mladih na OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ INFORMACIJE O ŠOLI 18 raznolikih umetnostnih področjih, podpiramo kakovostne dosežke ter skrbimo za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želimo si, da šola postane del žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. Z namenom vzgojiti kulturnega in ozaveščenega gledalca kot kulturna šola že nekaj let pripravljamo abonmajske predstave za naše učence. Tudi v tem šolskem letu bomo pripravili 4 predstave različnih žanrov za vsako triado.