Select Page

Gradiva za matematiko za učence 7. razreda

Koti z vzporednimi kraki (četrtek, 26. 3.)

Danes boste spoznali kote z vzporednimi kraki. Odprite DZ na strani 95 in si v zvezek prerišite 4 primere kotov z vzporednimi kraki. V zvezek zapišite kdaj sta kota izmenična in narišite skico. Pomagajte si z iUčbenikom...

več...

Sokota (sreda, 25. 3.)

Na povezavi si oglej sokota. https://eucbeniki.sio.si/matematika7/653/index2.html V zvezek zapiši definicijo za sokota in nariši primer. Lahko si pomagaš tudi z razlago v delovnem zvezku. Reši naloge v samostojnem delovnem zvezku Skrivnosti števil in oblik 7 na strani...

več...

Sovršna kota (torek, 24. 3.)

Danes si na povezavi oglej, kdaj sta kota sovršna. https://eucbeniki.sio.si/matematika7/653/index1.html  Razlago si lahko prebereš tudi v delovnem zvezku na strani 83 in 84. V zvezek zapiši definicijo za sovršna kota in nariši primer. Lahko si pomagaš tudi z razlago v...

več...

Načrtovanje kotov s šestilom (ponedeljek, 23. 3.)

Z uporabo šestila in ravnila (brez uporabo kotomera ali geotrikotnika) lahko narišemo različne kote. Oglej si spodnje videoposnetke in s prikazanim postopkom v zvezek nariši kote 60°, 120°, 90° in 45°: kot 60° https://www.youtube.com/watch?v=wPY43Vi_UEA , kot 90°...

več...

Mednarodni matematični kenguru 2020

Tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru 2020 bi morali izvesti tretji četrtek v marcu, a smo ga zaradi trenutnih zdravstvenih razmer prestavili za nedoločen čas. Da pa bi čas do tekmovanja hitreje minil in se boste na tekmovanje lahko še bolje pripravili,...

več...

Matematika

Spoštovani učenci! Kljub temu, da bo šola za nekaj časa zaprta za pouk to ne pomeni, da učenci ostajate doma na počitnicah ampak se v resnici šolate na daljavo s pomočjo navodil in gradiv, ki jih bomo učitelji posredovali. Učitelji matematike pripravljamo učne ure, ki...

več...