Select Page

Gradiva za matematiko za učence 8. razreda

Preverjanje znanja (petek, 27. 3.)

Danes te čaka preverjanje znanja (enačbe, enačbe, koordinatni sistem, premo in obratno sorazmerje). Preverjanja ni potrebno natisniti, naloge rešuj v zvezek in odgovore zapiši v vprašalnik: https://www.1ka.si/a/263427 V ponedeljek te bodo na spletni strani čakale...

več...

Besedilne naloge 2 (torek, 24. 3.)

V samostojnem delovnem zvezku na strani 139 si ponovi postopek reševanja besedilnih nalog. Nadaljuj včerajšnje delo. Na straneh 142 in 143 reši naloge na temo premega in obratnega sorazmerja. Ne pozabi: zapiši celoten postopek reševanja in odgovor, šele nato preveri...

več...

Besedilne naloge (ponedeljek, 23. 3.)

V samostojnem delovnem zvezku na strani 139 si preberi postopek reševanja besedilnih nalog. Na straneh 139, 140 in 141 reši naloge na temo premega in obratnega sorazmerja. Sklepni račun za premo sorazmerje lahko ponoviš s pomočjo videoposnetka na...

več...

Mednarodni matematični kenguru 2020

Tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru 2020 bi morali izvesti tretji četrtek v marcu, a smo ga zaradi trenutnih zdravstvenih razmer prestavili za nedoločen čas. Da pa bi čas do tekmovanja hitreje minil in se boste na tekmovanje lahko še bolje pripravili,...

več...

Matematika

Spoštovani učenci! Kljub temu, da bo šola za nekaj časa zaprta za pouk to ne pomeni, da učenci ostajate doma na počitnicah ampak se v resnici šolate na daljavo s pomočjo navodil in gradiv, ki jih bomo učitelji posredovali. Učitelji matematike pripravljamo učne ure, ki...

več...