Gradiva za matematiko za učence 9. razreda

MAT 30 – Linearna funkcija

Lep pozdrav    OPOZORILO. Tisti, ki še nimate ocene pri matematiki v drugi konferenci, ali pa ste prejeli negativno oceno, boste od 27. in 29. maja pridobili ustno oceno. Ocenjevala bova: Merila za sredino, kombinatorično drevo, verjetnost, P in...

več...

MAT 29 – Odvisnost dveh količin

Lep pozdrav 29. naloga V tej uri si bomo ogledali, kdaj sta količini medsebojno odvisni, kako to zapišemo in ponazorimo. Najprej si oglejte VIDEOPOSNETEK v katerem je vse zelo natančno prikazano. Ko boste končali z ogledom posnetka, pa v delovnem zvezku 3, rešite...

več...

MAT 28 – Številska premica in koordinatni sistem

Lep pozdrav 28. naloga V tej uri bomo ponovili o risanju množic točk na premici in v koordinatni ravnini. Najprej si oglejte VIDEOPOSNETEK v katerem je vse zelo natančno prikazano. Ko boste končali z ogledom posnetka, pa v delovnem zvezku 3, rešite naloge na straneh 9...

več...

MAT 27 – Ali si že mojster?

Lep pozdrav. POSEBNO OBVESTILO. Tisti, ki še nimate ocene pri matematiki v drugi konferenci, ali pa ste prejeli negativno oceno, boste od 27. in 29. maja pridobili ustno oceno. Ocenjevala bova: Merila za sredino, kombinatorično drevo, verjetnost, P...

več...

MAT 26 – Površina in prostornina sestavljenih teles

Lep pozdrav 26. naloga V tej uri si bomo ogledali, kako izračunamo površino in prostornino sestavljenih teles. Pripravljeno imate PREZENTACIJO (če vam prezentacije ne odpre, poskusite z PDF), kjer piše vse, kar morate vedeti o tem, kako nastane stožec. Prav tako so...

več...

MAT 25 – Krogla

Lep pozdrav 25. naloga Danes boste spoznali kroglo (pa saj jo že). Glede na to, da jo že poznate, se boste učili sami, brez najine pomoči. V Delovnem zvezku 5, si na straneh 47-49 preberite vse, kar piše o krogli. V zvezek zapišite naslov krogla, narišite skico krogle...

več...