Select Page

Gradiva za naravoslovje za učence 6. razreda

Gremo na travnik

Jeee, samo še danes učenje na daljavo. Zato bo današnja naloga brez javljanja in pošiljanja dokaza o delu: NALOGA: S klikom preberi: TRAVNIK Zapiši v zvezek samo prvi diapozitiv. Sprehodi se do bližnjega travnika, nadihaj se svežega zraka in uživaj v naravi. Komaj...

več...

Rastlinstvo je zelo pestro

Da opazimo podobnosti in razlike med organizmi, je potrebno natančno opazovanje. Seveda pa za razvrščanje to ni dovolj, potrebno je poznati tudi notranjo zgradbo, posebnosti razmnoževanja in še številne druge skrite značilnosti. Vse te spretnosti pa so zate mačji...

več...

Organizmi imamo imena

Si kdaj pomisli od kje izvor tvojega imena, priimka, družine, ... Če bi imel na pladnju pred seboj množico različnih organizmov, bi jih zagotovo razvrstil med seboj v različne manjše skupine. Prepričana sem, da bi vsak v razredu izbral drugačen kriterij razvrščanja....

več...

Pestrost opraševalcev

Dragi šestošolci, pred vami je raziskovalno delo na travniku in izdelava herbarija. Današnja naloga naj vam bo kot motivacija za opazovanje dogajanja v naravi. Z ogledom kratkih filmčkov želim v vas vzbuditi radovednost in zavedanje o tem, kako zelo so pomembni...

več...

Naj se ocenjevanje začne

Dragi moji šestošolci, v prilogi boste našli kriterije za pridobitev ocene pri naravoslovju v drugem ocenjevalnem obdobju. Datum oddaje naloge je 1. 6. 2020 do 13 ure. Tisti učenci, ki boste pri zaključevanju med oceno, bom upoštevala kriterij javljanja na daljavo....

več...

Priprava na ocenjevanje znanja

Dragi šestošolci, napočil je čas, ko se bo potrebno dobro pripraviti na zadnjo ocenjevanje znanja iz naravoslovja. Predlagam, da naloge opravljate sproti in natančno. Bodite radovedni in če je kar koli nejasnega vprašajte. Tukaj sem. Naloga: Klikni, preberi, reši. 6.r...

več...

Herbarij

Dragi šestošolci. danes je pred vami nov izziv, ki pa bo zahteval poleg splošnega znanja o rastlinah še kar nekaj motoričnih spretnosti. Bo kombinacija terenskega in domačega dela. Ker pa je ta teden bolj muhasto vreme, boste terenske dejavnosti prilagajali vremenu....

več...

Eksperimentalno raziskovanje, vulkani in kristali

Si želiš izdelati kristal ali pa spoznati nastanek magmatskih predornin iz domačega laboratorija? Danes bo to mogoče pri uri naravoslovja. Kako deluje vulkan in kako nastanejo magmatske predornine. 6r NAR KAMNINE in VULKAN Izdelaj si kristal po svoji želji. 6r NAR...

več...

Eksperiment na daljavo

Verjamem, da ti je uspelo poiskati nekaj različnih kamnov, ali pa celo pripraviti zbirko različnih kamnin. Danes jih boš pri raziskovalno eksperimentalnem delu potreboval. Sicer pa boš v današnji uri našel odgovore na različna vprašanja kot so: kako nastanejo kapniki,...

več...

Kamnine

Vsak izmed vas ima možnost v svoji bližnji okolici poiskati vsaj tri različne kamne in jih shraniti v svoj domač raziskovalni laboratorij. Dobro jih očisti in  shrani. Tisti ki vas kamnine navdušujejo, pa lahko pripravite zbirko kamnin in postanete pravi "geologi"...

več...