Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica (NMK) je zabaven in poučen mednarodni projekt, ki spodbuja branje in razvoj bralne pismenosti. Z mednarodnim izborom avtorjev knjig otroci spoznavajo tuje kulture in književnost. Sodelujoči pisatelji projekt soustvarjajo ter v njem aktivno sodelujejo pri pripravi nalog za Ustvarjalnike, ki jih med letom izpolnjujejo učenci. NMK lahko močno popestri ure KIZ v šolski knjižnici, saj je projekt zasnovan tako, da spodbuja branje in otrokovo kreativnost. Z učenci 3. in 4. razreda bo tudi letos projekt usmerjen v njihovo samostojno delo in usvajanje digitalnih kompetenc – branje je nujno, pa hkrati zgolj posredno, kar bo ponovno najgloblji namen.

Dostopnost