a1Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (v nadaljevanju NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Skladno z Zakonom o osnovni šoli bomo organizirali obvezno nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu. Učenci programa z nižjim izobrazbenim standardom nacionalno preverjanje znanja opravljajo prostovoljno.

Za učence 6. razreda poteka preverjanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika. 

Za učence 9. razreda pa bo v letošnjem letu organizirano iz matematike in slovenščine ter tretjega predmeta – _____, katerega je ministrica za izobraževanje, znanost in šport s sklepom dne 1. 9. 2020 določila za našo šolo.

 

Pomembni datumi za izvajanje NPZ za učence 6. in 9. razredov:

–   slovenščina: 4. 5. 2022

–   matematika: 6. 5. 2022

–   tuj jezik angleščina (6. r.) oz. šport (9. r.): 10. 5. 2022

 

Na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC) so objavljene vse informacije o NPZ za šolsko leto 2021/2022. Na voljo je tudi zloženka z informacijami za učence in starše v 6. in 9. razredu.

Najdete in natisnete lahko tudi naloge in rešitve za vse preverjane predmete, za vsa leta, odkar se NPZ na osnovnih šolah izvaja.

Dostopnost