Skoči na glavno vsebino

PRIMERJANJE ANATOMSKE ZGRADBE

Avtor: | 04.05.2020 | Nekategorizirano

Pozdravljeni, devetošolci, upam, da ste se med prazniki spočili in ste pripravljeni na zaključni šprint. Ne bo nič groznega, brez skrbi.

Danes bomo govorili o tem, kako se je skozi evolucijo spreminjala telesna zgradba in s tem tudi zunanja oblika in podoba organizmov. Spoznavali bomo torej anatomske značilnosti posameznih živalskih, pa tudi rastlinskih skupin.

In kaj sploh pomeni beseda anatomija? Slovar tujk pravi takole:

anatomíja -e ž (ȋ)
1.veda o zgradbi telesa živih bitij: dognanja anatomije / izpit iz anatomije
2.  zgradba telesa živih bitij: živalska anatomija; anatomija človeka, konja; anatomija mišic;  biologija – primerjalna anatomija – veda, ki primerja zgradbo posameznih organov pri različnih vrstah organizmov

Torej, morebitno nejasnost smo razložili, zdaj pa kar k snovi (najdete jo tudi v učbeniku na strani 80 – 81):

S preučevanjem notranje zgradbe organizmov so znanstveniki ugotovili, da so si nekateri organizmi oziroma deli njihovih teles zelo podobni na zunaj, notranjo zgradbo pa imajo zelo različno. Take organe so poimenovali analogni organi – imajo različen izvor, ker pa so skozi milijone let opravljali enake naloge, so si postali podobni po zunanji obliki. Primer sta krilo metulja in krilo (bolj pravilno je perut) ptiča. Krilo metulja se je razvilo iz kožne gube, perut ptiča pa je prednja okončina vretenčarja – torej popolnoma različen izvor. Za analogne organe pravimo, da so se razvili s konvergentnim razvojem – razvojem z zbliževanjem – različen izvor, enak razvoj.

 

Nasprotno pa imajo nekateri organizmi po zunanji podobi zelo različne dele teles, če pa preučimo njihovo notranjo zgradbo, pa ugotovimo, da so si zelo podobni. Take organe so poimenovali homologni organi – imajo enak izvor, ker pa so skozi milijone let opravljali različne naloge, so si postali zelo različni po zunanji obliki. Primer sta prednja noga konja in perut ptiča. Oba organa sta prednji okončini vretenčarja – torej popolnoma enak izvor. Razvoj pa je drugačen, saj je konj uporabljal svojo nogo za hojo po trdih, zbitih stepskih tleh, ptič pa svojo perut za odrivanje zraka in jadranje na njem. Za homologne organe pravimo, da so se razvili z divergentnim razvojem – razvojem z razdruževanjem – enak izvor, različen  razvoj.

Isto snov, razloženo malce drugače, najdete tukaj.

Domača naloga – poiščite po en primer za homologne in analogne organe iz rastlinskega sveta. In še: ali je lahko nek organ oziroma del telesa hkrati homologen in analogen? Razloži!

 

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost