Skoči na glavno vsebino

SREDA, 6. 5.: PONOVITEV MODERNE

Avtor: | 06.05.2020 | Nekategorizirano

Dragi učenci, pozdravljeni!

Učiteljici že razmišljava o preverjanju in ocenjevanju. Upava, da vi tudi.

Predvsem pa si želiva, da bi se tudi z učenjem na daljavo čim več naučili in bili v nadaljevanju svojega šolanja uspešni.

 

PONAVLJANJE in UTRJEVANJE SNOVI

Prebrali ste odlomek iz Cankarjeve drame Kralj na Betajnovi in rešili naloge od 3 do 10. Danes preglejte svoje odgovore, jih popravite in dopolnite.

REŠITVE:

 • 3. Kantor se obnaša, kot da je kralj, ki mu nihče nič ne more.
 • 4. Njun odnos lažje spoznamo iz nebesednega sporazumevanja, saj se Francka očeta boji in si mu zato z besedami ne drzne ugovarjati.
 • 5. Njun odnos je hladen, saj Francka ve, da ima on popolno oblast nad njo, se ga pa tudi sramuje, saj ve, da je kriv za stiske mnogih. Kantor se tega zaveda, ampak svojih napak ne zmore in niti noče popraviti.
 • Pri 6. ste zapisali svoje mnenje.
 • 7. Zakaj se me bojiš, Francka? Se ti zdi, da so moja dejanja nepoštena in da ogrožam življenja drugih ljudi?
 • 8. Prišla je v svoje lastno zadoščenje, ker mu je želela povedati, v kakšno nesrečo je zaradi njega pahnjena, in prekleti njega in njegovo družino.
 • Pri 9. in 10. ste zapisali svoje mnenje.

 

Obravnavo umetnostnega besedila smo prejšno uro zaključili s poslušanjem radijske igre. Upava, da vam je po poslušanju vsebina bolj razumljiva.

Zaključili smo s spoznavanjem literarnega obodbja MODERNA.

 

Domača naloga (obvezna za vse)

Odgovorite na vprašanja (s pomočjo DZ).

Odgovori naj bodo natančni ter pravopisno pravilni. Na vprašanja boste lahko odgovarjali še jutri.

 1. Kdaj se začne in konča literarno obdobje moderna?
 2. Imenuj četverico moderne.
 3. Zakaj moderno imenujemo tudi nova romantika?
 4. Še enkrat preberi Kettejevo pesem Spomini ter zapiši, zakaj je pesem lirska.
 5. V nevezani besedi (eni povedi) zapiši predzadnji verz v pesmi.
 6. Iz Murnove izpovedne pesmi izpiši: en okrasni priedevek in eno retorično vprašanje.
 7. Zakaj je Žebljarska socialna pesem?
 8. Iz te Župančičeve pesmi izpiši refren.
 9. Razloži metaforo: žareči žeblji so nam v očeh.
 10. Zakaj je Cankarjeva črtica Bobi socialna?
 11. Kako ti razumeš zadnji odstavek v Cankarjevi črtici Skodelica kave?
 12. Kaj je značilno za črtico?
 13. Opiši glavnega junaka Kantorja, kot si ga spoznal v prebranem odlomku drame Kralj na Betajnovi.

 

Odgovore boste fotografirali in poslali jutri (v četrtek).

učiteljici Nataša in Marjana

Tekmovanja

 • Ni tekmovanj

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost