Planetu zemlja prijazna šola

Že peto leto smo se vključili v natečaj za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola. Projekt sovpada z našima že utečenima projektoma (Ekošola in Zdrava šola), saj poudarja odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, pripomogel pa bo k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijal zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos člove ka do okolja in narave. Sodelovali bomo v naslednjih dejavnostih znotraj tega projekta: ekoberi, Food revolution, od zrna do kruha in torba, da te kap.