Reading club v spletnem okolju eTwining

V mednarodnem projektu Erazmus+ je ena izmed možnosti povezovanja znotraj različnih okolij Evropske unije spletno o kolje eTwinning. Naše učiteljice angleščine so v povezavi s knjižničarko pripravile projekt Reading Club, kjer so trenutno v iskanju partnerske šole. Zamišljen je tako, da bodo učenci iz različnih okolij EU brali enake knjige, si izmenjali izkušnje ter se družili z uporabo IKT. S tem jih bomo usmerjali v varno rabo IKT ter širili njihovo bralno in digitalno pismenost. Komunikacijski jezik znotraj projekta bo angleščina, kar pomeni, da bodo učenci poleg omenjenih ciljev tudi krepili zmožnost sporazumevanja v tujem jeziku.