Simbioz@ šola

V okviru Simbioz@ šole bomo v tem šolskem letu organizirali dvojno medgeneracijsko druženje, in sicer medgeneracijsko gibanje v času od 14. do 21. oktobra 2017, ko bomo organizirali šport učencev z njihovimi starimi starši ter v aprilu 2018, ko bo na šoli potekalo e-opismenjevanje pod naslovom pametni s pametnim!