Simbioz@ šola

Projekt Simbioz@ šola se bo v tem šolskem letu ponovno izvajal. Temelji na medgeneracijskem sodelovanju med mladimi in starejšimi. V okviru projekta bomo izvedli šolske ure medgeneracijskega gibanja v 1. triadi, predvidoma v tednu od 14. do 21. oktobra, in v aprilu 2020 10 šolskih ur računalniškega opismenjevanja za starejše.

Dostopnost