Šolski koledar

1. ocenjevalno obdobje

 • 3. 9. 2018–31. 1. 2019
 • delovna sobota: 29. 9. 2018 (nadomeščamo pouka prostega dne, 24. 12. 2018)
 • jesenske počitnice: 29. 10. 2018–2. 11. 2018 (od tega praznik 31.10. in 1. 11. 2018)
 • pouka prost dan: 24. 12. 2018 (nadomeščanje v soboto, 29. 9. 2018)
 • novoletne počitnice: 25. 12. 2018–2. 1. 2019 (od tega: 24.12. pouka prost dan, nadomeščali v soboto 29. 9. 2018,  praznik 25. in 26. 12. 2018 ter 1. in 2. 1. 2019)
 • ocenjevalna konferenca: 28. 1. 2019 (1.–5. r.; NIS) in 29. 1. 2019 (6.–9. r.)

2. ocenjevalno obdobje

 • 1. 2. 2019–14. 6. 2019 (za učence 9. r.) in 1. 2. 2019–24. 6. 2019 (za učence od 1. do 8. r.)
 • ocenjevalna konferenca: 11. 6. 2019 (za učence 9. r. in 9. r. NIS), 18. 6. 2019 (za učence od 1. do 8. r. in NIS)
 • delovni soboti: 2. 2019 (v skladu z 2. odstavkom 4. člena pravilnika o šolskem koledarju) in 11. 5. 2019 (nadomeščanje pouka prostega dne. 3. 5. 2019)
 • zimske počitnice: 25. 2. 2019–1. 3. 2019
 • velikonočni ponedeljek: 22. 4. 2019
 • prvomajske počitnice: 27. 4. 2019–2. 5. 2019 (od tega praznik 27. 4.,  1. in 2. 5. 201, 3. pouka prost dan, nadomeščali 11. 5. 2019)
 • pouka prost dan: 3. 5. 2019 (nadomeščanje v soboto, 11. 5. 2019)
 • dan šole: 11. 5. 2019
 • poletne počitnice: 26. 6.–31. 8. 2019
 • roki za predmetne in popravne izpite:
  • 17. 6.–1. 7. 2019 (1. rok za učence 9. razreda)
  • 26. 6.–9. 7. 2019 (1. rok za učence od 1. do 8. razreda)
  • 19. 8.–30. 8. 2018 (2. rok)

 

 

Pomembni datumi za vpis v srednje šole

 • 15. in 16. februar 2019 – informativna dneva
 • 4. marec 2019 – prijava na preizkuse posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
 • 11.–23. marec 2019 – opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti
 • 27. marec 2019 – oddaja potrdil za športne oddelke
 • 2. april 2019 – prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ
 • 8. april 2019 – javna objava številčnega stanja prijav (internet)
 • 23. april 2019 – zadnji dan morebitnega prenosa prijav
 • 8. maj 2019 do 12. ure – stanje prijav
 • 29. maj 2019 – obveščanje OŠ in SŠ o omejitvah vpisa
 • 6. junij 2019 – obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa
 • 18.–21. junij 2019 – vpis na srednji šoli (1. krog)
 • do 26. junija 2019 – vpis na srednji šoli (2. krog)
 • 30. avgust 2019 – vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta