Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS)

S strani OŠ Koper in ISA instituta Ljubljana smo bili povabljeni k projektu SIMS in povabilo smo sprejeli. Vključili smo se v mrežo 15 konzorcijskih šol v projektu SIMS, ki traja od 1. 9. 2016 in bo trajal do 31. 8. 2021. Za ta čas smo na projektu zaposlili strokovno delavko – multiplikatorko Andrejo Slapšak. Na območju Zasavske regije, ki jo kot konzorcijska šola pokrivamo, smo ustanovili mrežo zavodov: Vrtec Trbovlje, OŠ Trbovlje, OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, OŠ Toneta Okrogarja Zagorje in Srednja šola Zagorje. Strokovna delavka bo na vseh omenjenih šolah, tudi na naši, izvajala neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z otroki priseljenci, ki se na novo ali pa so že vključeni v slovenski VI sistem ter usposabljala zaposlene za delo z otroki priseljenci. V tem šolskem letu bo multiplikatorka, zaposlena na projektu, ponudila učencem in staršem različne dejavnosti, ki jih ponuja program SIMS, zaposlene pa bo usposabljala na različne teme vsebinsko vezane na vključevanje otrok, učencev in priseljencev v VIZ, kar je opredelila v priloženem dokumentu.

Dostopnost