Tekmovanja v šolskem letu 2018/19

 

Tekmovanje Šolsko Območno Državno Prejemniki priznanj
Tekmovanje iz znanja logike  27. 9. 2018 / 20. 10. 2018
Matemček . 9. 11. 2018 /  24. 11. 2018
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja
Tekmovanje iz znanja matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni  12. 10. 2018
Računalniško tekmovanje Bober  12.-16. 11. 2018
Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje  17. 10. 2018  /  30. 11. 2018
Bralna značka
EKO bralna značka
Angleška bralna značka
Nemška bralna značka
Eko kviz
Logična pošast
Razvedrilna matematika
Tekmovanje in znanja astronomije za Dominikovo priznanje
Tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička
Tekmovanje iz geografije
Tekmovanje iz zgodovine
 Prvaki znanja  15. 11. 2018
Turizmu pomaga lastna glava
Raziskovalci znanja
Tekmovanje iz angleščine IATEFL 8. r  15. 10. 2018  19. 11. 2018
Tekmovanje iz angleščine ZRSŠ 9. r  14. 11. 2018
Vesela šola
Cici vesela šola
Debatni turnirji  17. 11. 2018
Računanje je igra
Tekmovanju v znanju nemščine za 9. r.  22. 11. 2018