Zaposleni

PAJER POVH Katarina ravnateljica
KARMUZEL Saša pomočnica ravnateljice

Elektronski naslovi učiteljev

 

Strokovni delavci v šolskem letu 2019/20
ARH Mojca svetovalna delavka
ARH Vera druga učiteljica v 1. r.
BAJDA Urša knjižničarka
BEZGOVŠEK Zora  
BRAČKO Karl razrednik 9. a, GEO, ZGO, IP TVZ
BOŽIČEK SIMNOVČIČ TANJA GUM, razredničarka 8. a
CEFERIN Edi razrednik 4. b
DOLENC Ines razredničarka 2. a
EBERLINC Marjana razredničarka 6. b, SLJ
FAJFAR Daša LUM, TIT, OPB
GAJSER BIZJAK Erika razredničarka 6. a, TJA
GOLOBIČ Manja svetovalna delavka, DSP
GROBLJAR VIDMAR Nina razredničarka 3. b
JELEN Nataša razredničarka 9. b, BIO, FIZ, NAR, IP – DIP
JOŠT Rosana NIS, DSP
JUVAN Natalija MAT, NIP RAČ, RAČ – NIS, IP – MME, računalnikar
KARMUZEL Saša NIS
KLANČIŠAR Saša GOS, NIS
KNAUS Marjan ŠPO, IP ŠZS, IP ŠZZ
KOPRIVC Mojca razredničarka 1. b
KOVAČIČ Miha ŠPO, NŠP, OPB
KOS Tatjana razredničarka 4. a
KOVAČ-JERMAN Tanja NIS
LESAR Melita razredničarka 5. a
LEVIČAR Jernej ŠPO, IP ŠZS, IP ŠZZ, NŠP, IP – IŠP
LINDIČ Karmen druga učiteljica v 1. r.
LINDIČ Vesna MAT
MLAKAR Minja razredničarka 8. b, TJA, DKE, NIP – TJA
MOKOTAR Marina MAT, NIP RAČ, IP – MME, računalnikar
NARAT Ivan MAT, TIT, IP – ROM, računalnikar
PER Katja razredničarka 5. b
PIŠEK Nataša SLJ
SLAPŠAK Andreja multiplikatorka
SLUGA Helena OPB
STEPIŠNIK TURK Teja razredničarka 7. a, TJA
STRMEC Leila NIS
VOLKER Alja razredničarka 1. a
VRTAČNIK ŽVEPLAN Petra razredničarka 7. b, KEM, BIO, NAR, IP – POK
VUČILOVSKI Nina NIP NEM 1, IP NEM 2, NIP NEM 3
ŽAGAR Monika razredničarka 2. b, NIP – TJA
BEC Saša ZGO

 

 

(IP – izbirni predmet, NIP – neobvezni izbirni predmet)

Administrativno tehnični delavci 

Poslovna sekretarka Petra Jerman
Računovodkinja Nives Škrinjar
Hišnik Aljoša Vozel
Razdeljevalka hrane Mateja Zelič
Čistilke Jasna Draksler
Velida Ibrakić
Bojana Kobal
Hatidža Mehinović
Tehvida Suljkanović
Marijana Škrbec

 

Dostopnost