Zaposleni

PAJER POVH Katarina ravnateljica
KARMUZEL Saša pomočnica ravnateljice

 Elektronski naslovi učiteljev

 

Strokovni delavci v šolskem letu 2019/20

ARH Mojca

svetovalna delavka

ARH Vera

druga učiteljica v 1. r.

BAJDA Urša

knjižničarka

BEZGOVŠEK Zora

razredničarka 4. b

BRAČKO Karl

razrednik 9. a, GEO, ZGO, IP TVZ

BOŽIČEK SIMNOVČIČ TANJA

GUM

CEFERIN Edi

razrednik 3. a

DOLENC Ines

razredničarka 2. a

EBERLINC Marjana

razredničarka 6. b, SLJ

FAJFAR Daša

LUM, TIT, OPB

GAJSER BIZJAK Erika

razredničarka 6. a, TJA

GOLOBIČ Manja

svetovalna delavka

GROBLJAR VIDMAR Nina

razredničarka 3. b

JELEN Nataša

razredničarka 9. b, BIO, FIZ, NAR, IP – DIP

JOŠT Rosana

NIS, DSP

JUVAN Natalija

razredničarka 8. a, MAT, NIP RAČ, RAČ – NIS, IP – MME, računalnikar

KARMUZEL Saša

NIS

KLANČIŠAR Saša

GOS

KNAUS Marjan

ŠPO, IP ŠZS, IP ŠZZ

KOPRIVC Mojca

razredničarka 1. b

KOVAČIČ Miha

ŠPO, NŠP, OPB

KOS Tatjana

razredničarka 4. a

KOVAČ-JERMAN Tanja

NIS

LESAR Melita

razredničarka 5. a

LEVIČAR Jernej

ŠPO, IP ŠZS, IP ŠZZ, NŠP, IP – IŠP

LINDIČ Karmen

druga učiteljica v 1. r.

LINDIČ Vesna

MAT

MLAKAR Minja

razredničarka 8. b, TJA, DKE, NIP – TJA

NARAT Ivan

MAT, TIT, IP – ROM, računalnikar

PER Katja

razredničarka 5. b

PIŠEK Nataša

SLJ

SLAPŠAK Andreja

multiplikatorka

SLUGA Helena

OPB

STEPIŠNIK TURK Teja

razredničarka 7. a, TJA

STRMEC Leila

NIS

VOLKER Alja

razredničarka 1. a

VRTAČNIK ŽVEPLAN Petra

razredničarka 7. b, KEM, BIO, NAR, IP – POK

VUČILOVSKI Nina

NIP NEM 1, IP NEM 2, NIP NEM 3

ŽAGAR Monika

razredničarka 2. b, NIP – TJA

BEC Saša

ZGO

 

(IP – izbirni predmet, NIP – neobvezni izbirni predmet)

Administrativno tehnični delavci 

Poslovna sekretarka Petra Jerman
Računovodkinja Nives Škrinjar
Hišnik Aljoša Vozel
Razdeljevalka hrane Mateja Zelič
Čistilke Jasna Draksler
Velida Ibrakić
Bojana Kobal
Hatidža Mehinović
Tehvida Suljkanović
Marijana Škrbec

 

Dostopnost