Zaposleni

PAJER POVH Katarina ravnateljica
KARMUZEL Saša pomočnica ravnateljice

 

Strokovni delavci v šolskem letu 2018/19

ARH Mojca svetovalna delavka
ARH Vera druga učiteljica v 1. a, OPB
BAJDA Urša knjižničarka
BEZGOVŠEK Zora OPB
BRAČKO Karl GEO, ZGO
BREGAR Terezija razredničarka 9. b, GUM, TIT, IP – SDP
CEFERIN Edi razrednik 4. b, OPB
DOLENC Ines razredničarka 2. b
EBERLINC Marjana SLJ, razredničarka 7. b
FAJFAR Daša LUM, IP – LS1, IP LS2, IP LS 3, OPB, LS – NIS, razredničarka 9. a
GAJSER BIZJAK Erika razredničarka 8. b, TJA
GROBLJAR VIDMAR Nina razredničarka 3. a
JELEN Nataša BIO, FIZ, NAR, GOS, IP – DIP, IP – SPH
JOŠT Rosana NIS, DSP
JUVAN Natalija razredničarka 6. a, MAT, NIP RAČ, RAČ – NIS, IP MD8, računalnikar
KARMUZEL Saša MAT – NIS
KNAUS Marjan ŠPO, IP ŠZS, IP ŠZZ, NIP ŠPO
KOPRIVC Mojca razredničarka 1.b
KOS Tatjana razredničarka 4. a
KOVAČ-JERMAN Tanja NIS, DSP
KRAJNC Urška razredničarka 7. a, MAT, IP – MD7
LESAR Melita razredničarka 5. b
LINDIČ Karmen druga učiteljica v 1. b
MAJCEN Ivana razredničarka 3. b
MLAKAR Minja  razredničarka 6. b, TJA, DDK
NARAT Ivan MAT, TIT, IP – UBE, IP – MME, IP – ROM, računalnikar
NOVAK Sarina NIS
OVNIK Marija razredničarka 1. a
PER Katja razredničarka 5. a, OPB
PIŠEK Nataša razredničarka 8. a, SLJ
POVH Gašper ŠPO, NIP ŠPO, IP – IŠP
SLAPŠAK Andreja multiplikatorka
STEPIŠNIK TURK Teja TJA
STRMEC Leila NIS, DSP
VODIŠEK Monika OPB, TJA, NIP – TJA
VOLKER Alja razredničarka 1. a
VRTAČNIK ŽVEPLAN Petra KEM, BIO, NAR, IP – PVK
BEC Saša ZGO
GOMBAČ Blanka NIP NEM 1, IP NEM 3, NIP NEM
KAFEL Marjetka IP NEM 2
ZALOKAR Martina logopedinja

 

 

(IP – izbirni predmet, NIP – neobvezni izbirni predmet)

Administrativno tehnični delavci 

Poslovna sekretarka Petra Jerman
Računovodkinja Nives Škrinjar
Hišnik Aljoša Vozel
Razdeljevalka hrane Mateja Zelič
Čistilke Jasna Draksler
Velida Ibrakić
Bojana Kobal
Hatidža Mehinović
Tehvida Suljkanović
Marijana Škrbec