Projekt Zdrav življenjski slog 2017/18

Projekt Zdrav življenjski slog  je usmerjen v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti (gibalne pismenosti), pridobivanja gibalnih spretnosti in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Izvaja se od 1. do 9. razreda OŠ in tako učence  s pomočjo strokovno usposobljenega  kadra spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenja.

Namen projekta je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo dodatne brezplačne športne aktivnosti, ki jo ponuja program,  zagotavlja zainteresiranim učencem 2 uri dodatne športne aktivnosti na teden in s tem odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja. S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok.

Sam projekt naj bi se izvajal izven rednega šolskega urnika v popoldanskem času, občasno tudi ob pouka prostih dneh (sobote in počitnice). Vsaka šola določi razporeditev ur, glede na razpoložljivost športnih objektov in ostale organizacijske zmogljivosti. V okviru dodatnih ur športa se bomo seznanjali in izvajali glavne športne panoge,  sodelovali  z lokalnimi športnimi društvi, prav tako bomo učence seznanili z različnimi, relativno novimi urbanimi športi. Učence poučili o zdravem načinu življenja (vadba za primerno telesno držo, ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti in splošne kondicije). Normativ za oblikovanje skupin je minimalno 15 otrok iz dveh ali treh zaporednih razredov.

Projekt Zdrav življenjski slog delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v sodelovanju z MIZŠ in Zavodom za šport Planica.

Preko strokovne vodene vadbe želimo učencem oblikovati trajne navade za redno ukvarjanje s športom in privzemanje zdravega življenjskega sloga. Kot Zdrava šola se zavedamo, da ima vsakodnevno gibanje pozitiven učinek na zdravje otrok. Program se izvaja po pouku v šolski telovadnici, in sicer po naslednjem urniku:

ČAS PON TOR SRE ČET PET
7:30–8:15 1. A / 1. B / /
12:45–13:30 4. r. 1. B 3. A 2. r. 3. B
13:35–14:20 3. A 2. r. 3. B 1. A 5. r.
14:20–15:15 / / 6., 7. r. / /
15:15–16:00 5. r. 8., 9. r. 4. r. 8., 9. r. 6., 7. r.

Projekt financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.