Zdrava šola

V projektu Zdrava šola so načrtno in sistematično zasnovani programi, ki pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh. Rdeča nit letošnjega leta na nacionalnem nivoju še ni dorečena, preko aktivnosti projekta pa bomo krepili zdrav način življenja, promovirali zdravje, dobro počutje in gibanje ter tako skrbeli za dobro počutje in razvoj vseh na šoli. Veselimo se dobrega sodelovanja.