Skoči na glavno vsebino

Preučevanje razvoja zarodkov in zakrneli organi

Avtor: | 20.05.2020 | Nekategorizirano

Primerjalna embriologija (embrio – zarodek) primerja zarodke različnih živalskih vrst in ugotavlja podobnosti in razlike med njimi ter na podlagi tega njihovo sorodnost. Če pogledamo slike, vidimo, da so si zarodki v začetnih stopnjah razvoja zelo podobni, potem pa se začnejo razlikovati med seboj. Strokovnjaki so ugortovili, da se v razvoju zarodkov pojavljajo določeni znaki vretenčarjev (hrbtenica iz vretenc, sluhovod) pred drugimi znaki posamezne vrste vretenčarjev. Čim bolj so si vrste podobne, tem daljši čas so si zarodki podobni med seboj.

Ker se v razvoju zarodka skupin organizmov izrazijo ali nakažejo razvojne stopnje določenih organizmov (npr. zametki škrg), ki jih imajo njihovi skupni predniki, strokovnjaki sklepajo, da imajo vrste živih bitij skupen izvor.

Ker so se organizmi skozi evolucijo razvijali in spreminjali, nekaterih organov ne potrebujejo več, pa so se vendar še ohranili v sledovih tudi pri današnjih organizmih. Takšnim ostankom pravimo zakrneli organi. Lepo lahko npr. zasledujemo zakrnitev prstov pri okončinah konja. Prvi znani prednik konja, eohip, je bil velik kot lisica, imel še vseh pet prstov, ker je hodil po mehkih močvirnatih tleh. Spremembe v podnebju so povzročile, da so imeli prednost pri razvoju osebki, ki so izgubljali petprstnost (mutacije!). Poglejmo si, kako se je to odvijalo skozi milijone let:

Tudi človek ima takšne zakrnele organe. Niti ne vemo, da jih imamo, če nam ne začnejo povzročati nevšečnosti:

Ti zakrneli organi in strukture so bili nekoč nujni, skozi evolucijo pa so se pomanjšali, postali enostavnejši in nekoristni. Vendar pa nosijo pomembne informacije o razvoju naše vrste. Kljub temu da nam jo včasih zakrneli organi pošteno zagodejo, kot na primer slepič ali modrostni zobje, brez njihove prisotnosti v našem telesu ne bi mogli izpopolniti našega filogenetičnega drevesa.

Zakrneli organi pri človeku so modrostni zobje, rep, priželjc, slepiš in sposobnost sinteze vitamina C (koze ga proizvajajo, mi ga moramo dobiti s hrano).

Priželjc
V nasprotju s splošnim prepričanjem zakrneli organi niso nujno neuporabni. V nekaterih primerih morda samo še ne vemo, kakšna je njihova funkcija. Nekdaj so na primer menili, da je človeški priželjc zakrnel organ. Zdaj pa je znano, da v primarnem limfatičnem organu, ki se v človeškem telesu nahaja v sprednjem delu prsnega koša, tik za prsnico, zorijo limfociti T. Izloča številne rastne faktorje in hormone, ki sodelujejo pri imunskem odzivu. Pri otrocih je dokaj velik s starostjo pa se manjša. Hormoni, ki jih izloča, skrbijo za obrambo telesa pred tujki.

Čeprav še ne poznamo njihove funkcije ali pa so jo izgubili, nam zakrneli organi služijo kot kažipot k našim prednikom. Noben organizem namreč ne more imeti zakrnelega organa, ki ga ne najdemo pri njegovih prednikih.

Trtica ali zakrneli rep

Trtica  je eden izmed osupljivih primerov atavizma (pojavljanje zakrnelih organov), zadnji ostanek repa sesalcev. Rep je pri sesalcih zelo uporaben, predvsem za vzdrževanje ravnotežja, izostal pa je pri opicah in ljudeh. Kljub temu pa vsi človeški zarodki imajo rep, sestavljen iz treh do petih vretenc, nekateri ljudje pa se rodijo tudi s podaljšanim repom, ki pa jim ga odstranijo brez komplikacij in posledic.

Modrostni zobje
Naši predniki, ki so bili rastlinojedi, so potrebovali močne kočnike za žvečenje rastlin. Zato še sedaj veliko ljudem zrastejo modrostni zobje, ki jih imenujejo tudi tretji kočniki (osmi zob v čeljusti). Teoretično jih še vedno lahko uporabljamo za žvečenje, vendar kar pri tretjini ljudi zrastejo postrani ali ostanejo zagozdeni, kar povzroči močne bolečine in infekcijo. Ti kočniki tudi relativno hitro propadejo.

Slepič
Še eden izmed zakrnelih organov, ki so posledica naše rastlinojede preteklosti, je slepič, od 6 do 10 cm velik izrastek, ki se pojavi na začetku debelega črevesa oziroma na prehodu iz tankega črevesa v debelega. V približno enaki velikosti se nahaja v rastlinojedih živalih, uporabljajo pa ga za presnavljanje rastlin, bogatih s celulozo. Ljudje tudi po odstranitvi slepiča ne čutijo posledic. Vnetje slepiča pa je lahko tudi usodno, zato strokovnjaki predvidevajo, da ima slepič neko dodatno vlogo pri imunskem sistemu.

Sinteza vitamina C
Pomankanje vitamina C pri ljudeh povzroči skorbut in posledično smrt. Ljudje nismo več sposobni sintetizirati vitamina C, čeprav so naši predniki to lahko počeli. Gen, ki je potreben za sintezo so leta 1994 našli v človeškem telesu, vendar ni deloval.

slepič

modrostni zob – nepravilna rast

Vir: https://www.delo.si/novice/znanoteh/pet-zakrnelih-delov-v-cloveskem-telesu-cemu-sluzijo.html

Odgovori na vprašanje: Na osnovi česa vemo, da se populacije skozi več generacij spreminjajo in da nastajajo nove vrste, nekatere pa tudi izumirajo? Naštej več (vsaj pet) primerov.

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost