Skoči na glavno vsebino

TOREK, 12. 5.: PONOVITEV MODERNE

Avtor: | 12.05.2020 | Nekategorizirano

Dragi devetošolci, pozdravljeni!

V petek ste imeli KD in upava, da ste prav vsi virtualno potovali v kraje, ki so povezani z našim največjim pesnikom Francetom Prešernom. Upava pa tudi, da vam ni bilo pretežko odgovoriti na vprašanja. Nekateri ste svoje odgovore že poslali, ostale pričakujeva najkasneje danes, saj boste na ta način potrdili vašo prisotnost na KD.

 

PONAVLJANJE in UTRJEVANJE SNOVI

Dobili ste domačo nalogo, ki ste nama jo morali poslati do četrtka.

Natančno preglejte rešitve in popravite oziroma dopolnite vaše odgovore.

 1. Kdaj se začne in konča literarno obdobje moderna?

Začne se z izidom Župančičeve pesniške zbirke Čaša opojnosti (1899), konča pa s Cankarjevo smrtjo (1918).

 1. Imenuj četverico moderne.

Dragotin Kette, Ivan Cankar, Josip Murn Aleksandrov, Oton Župančič.

 1. Zakaj moderno imenujemo tudi nova romantika?

To obdobje se imenuje tudi nova romantika, ker do izraza pride posameznikova subjektivnost, domišljija, trenutno razpoloženje in čustva. To pa je značilno tudi za obdobje romantike.

 1. Še enkrat preberi Kettejevo pesem Spomini ter zapiši, zakaj je pesem lirska.

Pesem Spomini je lirska ali izpovedna, ker izpoveduje čustvo – ljubezen.

 1. V nevezani besedi (eni povedi) zapiši predzadnji verz v pesmi.

Lirski izpovedovalec ne tarna (stoka, jadikuje) in ne joče.

 1. Iz Murnove izpovedne pesmi izpiši: en okrasni pridevek in eno retorično vprašanje.

Okrasni pridevki: belih kož, nevrednega pomilovanja, ponosna glava, hrepeneče srce.

Retorično vprašanje: A ti? … kaj ne da, ljubica?

 1. Zakaj je Žebljarska socialna pesem?

Pesem je socialna, ker govori o težkem položaju (revščina, trpljenje) in izkoriščanju delavcev, natančneje žebljarjev.

 1. Iz te Župančičeve pesmi izpiši refren.

Od štirih do ene.

 1. Razloži metaforo: Žareči žeblji so nam v očeh.

Ker so tako utrujeni, vsepovsod (na poti do doma, doma, v naravi)  vidijo žeblje.

 1. Zakaj je Cankarjeva črtica Bobi socialna?

Opisuje stisko otroka zaradi revščine, s katero se spopada njegova družina.

 1. Kako ti razumeš zadnji odstavek v Cankarjevi črtici Skodelica kave?

Cankar tudi kasneje (čez več let) ni mogel pozabiti, kaj je storil svoji mami. Svoje dejanje je obžaloval in zaradi tega mu je bilo še vedno hudo. Bolelo ga je srce.

 1. Kaj je značilno za črtico?

Črtica je kratka pripoved, za katero je značilen opis čustev in trenutnih razpoloženj.

 1. Opiši glavnega junaka Kantorja, kot si ga spoznal v prebranem odlomku drame Kralj na Betajnovi.

Kantor je nasilnež, oblastnik, materialist. Podkupovanje, spletke, tudi umor so sredstva, ki jih uporablja za doseganje svojih ciljev. Vzbuja strah pri vseh sovaščanih, pa tudi pri članih svoje družine.

 

Prepričani sva, da sedaj poznaš značilnosti obdobja, predstavnike in njihova dela.

učiteljici Nataša in Marjana

Tekmovanja

 • Ni tekmovanj

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost