Skoči na glavno vsebino

30 let Zdrave šole

Avtor: | 18.12.2023 | Dogodki, Predmetna stopnja, Razredna stopnja

Projekt Zdrava šola je projekt Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki v letu 2023 obeležuje 30 letnico svojega obstoja. Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi promocije zdravja pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol, ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov. Slovenija se je najprej z 12 šolami vključila v mrežo leta 1993. Od takrat se je slovenska mreža širila, in danes je vanjo vključenih že 398 osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov (povzeto po NIJZ). Med njimi je tudi naša šola, ki je v slovensko mrežo vključena od septembra 2011 .  Za potek Zdrave šole so na šoli trenutno odgovorni Miha Kovačič, Petra Vrtačnik Žveplan, Aljo Volker in Maruša Korošec ter ostali sodelavci (tudi zunanji), ki se priključujejo mnogim posameznim projektom tekom šolskega leta. Kot je že med uvodnimi besedami napisano, znotraj projekta Zdrave šole na šoli potekajo mnoge aktivnosti, ki vključujejo vse učence OŠ Tončke Čeč.  Tudi na naši šoli smo letos obeležili visoki jubilej. Vse se je vrtelo okrog številke 300.  V sredini decembra so učenci 1.-4. razreda in NIS-a nabirali podaje z žogo. 5.- 7. razred je sešteval odboje s teniškimi loparji, medtem, ko so 8.-9. razredi nabirali podaje pri namiznem tenisu. Zadnji nalogi so se priključili tudi učitelji, ki so nekaj čez 300 podaj zbrali v zbornici.  Na šoli zagotavljamo, da bomo tudi v prihodnje sledili glavnim smernicam Zdrave šole.  Rdeča nit v šolskem letu 2023-2024 se glasi: »Lepe besede, lepo mesto najdejo«.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost