Skoči na glavno vsebino

Diagonale večkotnika (torek, 31. 3.)

Avtor: | 31.03.2020 | Nekategorizirano

Danes se bomo ukvarjali z diagonalami večkotnika.

Diagonala je daljica, ki veži nesosednji oglišči v večkotniku.

Najprej boš v zvezek prerisal spodnjo tabelo in jo izpolnil za 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 12-kotnik. 

Tabela – diagonale večkotnika

Iz zapisanih podatkov sklepaj, koliko diagonal ima poljuben večkotnik (n-kotnik).

Tako boš dobil splošna obrazca za izračun števila diagonal iz enega oglišča in št. vseh diagonal v poljubnem n-kotniku

Svoje ugotovitve preveri v DZ na strani 13. Obrazca označi oz. prepiši v zvezek.

V zvezek reši nalogi:

  • Izračunaj število diagonal v 30-kotniku.
  • Večkotnik ima 14 diagonal. Koliko ima oglišč? (Pomagaj si s postopkom preoblikovanja obrazca za računanje diagonal v DZ na strani 13 spodaj.)

 

Reši naloge na strani 14 in 15. Nalogo 2 lahko preskočiš. Pomagaj si s tabelo v zvezku.

Fotografijo izpolnjene tabele in dveh nalog v zvezku pošlji svoji učiteljici po elektronski pošti.

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost