Select Page

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

Za šolsko leto 2018/19 načrtujemo naslednje dneve dejavnosti:

1.RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravje – zdravniški pregled maj 2020 Izdelki iz papirja November 2019 Mala olimpijada September 2019 Prešernov dan februar 2020
Hrana- Zdrav slovenski zajtrk oktober 2019 Pečemo piškote december 2019 Igre na snegu januar 2020 Praznovanje novega leta december 2019
Moj vrt spomladi april, maj 2020 Spoznajmo poklic policista Oktober 2019 ali april 2020 Zlati sonček junij 2020 LGL marec/april 2020
Igre, tek 60 in 600 m april 2020 Sprejem prvošolcev september 2019
Pohodništvo junij 2020

2. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Hrana- Zdrav slovenski zajtrk oktober 2019 Kuhamo po naše september 2019 Mala olimpijada September 2019 Prešernov dan februar 2020
Spoznavamo poklice – gasilec september 2019 ali maj 2020 Izdelki iz papirja november 2019 Zimski pohod Jesen 2019 Praznovanje novega leta december 2019
Od semena do kruha april 2020 Muzej maj 2020 Medrazredne igre maj 2020 LGL maj 2020
Igre, tek 60 in 600 m april 2020 Podelitev BZ (delni) junij 2020
Pohodništvo junij 2020

 

3. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Hrana- Zdrav slovenski zajtrk november 2019 Izdelki iz papirja november 2019 Mala olimpijada september 2019 Prešernov dan februar 2020
Zdravje – zdravniški pregled november 2019 Ročne spretnosti februar 2020 Veter v laseh junij 2020 Praznovanje novega leta december 2019
Čutila februar 2020 Muzej marec 2020 Zimski ŠD januar 2020 LGL marec. april 2020
Igre, tek na 60 in 600 m april 2020 Podelitev BZ junij 2020
Pohodništvo Junij 2020

4. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravje oktober 2019 Računalniško opismenjevanje september 2019 Trim steza september 2019 Praznovanje novega leta december 2019
Električni krog februar 2020 Izdelki iz papirja december 2019 Športne igre oktober 2019 Pesniške delavnice februar 2020
V kraljestvu rastlin in živali junij 2020 Magnetizem marec 2020 Igre na snegu januar 2020 Muzej Hrastnik april 2020
Model cevja in korit marec 2020 Atletika april 2020
Pohod maj 2020

 

5. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravje marec 2020 Kjer je dim, je tudi ogenj september 2019 Orientacija september 2019 Ogled predstave v Cankarjevem domu oktober 2019
CŠOD Peca, Mežica maj 2020 Izdelava igrač – Muzej Hrastnik april 2020 CŠOD Peca, Mežica maj 2020 Praznovanje novega leta december 2019
CŠOD Peca, Mežica maj 2020 Power Point februar 2020 CŠOD Peca, Mežica maj 2020 Kulturne ustanove v Trbovljah marec 2020
Jumicar junij 2020 Kolesarski izpit / pohod maj 2020
Plavanje – testiranje junij 2020

 

6. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Kamnine februar 2019 Računalniško krmiljenje oktober 2019 Orientacija september  2019 Skok čez luno – ples september 2019
Zdravniški pregled po dogovoru z ZD Trbovlje Delavnice ob novem letu november 2019 Planinski izlet v smeri Trbovlje, Klek, Planinska vas oktober 2019 Čudoviti svet glasbil – Cankarjev dom Ljubljana oktober 2019
Arboretum – določevalni ključi in spoznavanje dreves 13. 3. 2020 Matematična preiskava februar 2020 Plavanje/ pohod november 2019 Novoletna proslava december 2019
Računalniško urejanje besedila maj 2020 Smučanje februar 2020
Atletika – četveroboj/tek na 60 m, 600 m, skok, met april 2020

 

7. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Sistematika živali – ZOO oktober 2019 Delavnice ob novem letu november 2019 Orientacija september 2019 Rastem s knjigo Maj 2020
Zvok februar 2020 Matematična  preiskava marec 2020 Planinski izlet v smeri Trbovlje, Klek, Planinska vas oktober 2019 Novoletna proslava 24. 12. 2020
Ekosistem marec 2020 Izdelki iz lesa april 2020 Smučanje marec 2020 1. delni KD – Planinska roža – SNG Maribor 2. delni KD – ogled filmske/ gledališke predstave 14. 1. 2020     šol. leto 2019/20
Zvok februar 2020 Glina april 2020 Smučanje marec 2020
Atletika – četveroboj/tek na 60, 600 m, skok, met junij 2019

 

8. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled po dogovoru z ZD Delavnice ob novem letu november 2019 Orientacija september 2019 Novoletna proslava 24. 12. 2019
Zeliščarska kmetija in dediščina Dolenjske – CŠOD 8. 10 2019 STPŠ 23. 4. 2020 Planinski izlet v smeri Trbovlje, Klek, Planina oktober 2019 Glasbene reke – Cankarjev dom Ljubljana in Escape room 12. 2. 2020
Dobro počutje v lastni koži december 2019 Računalniško krmiljenje april 2020 Plavanje/drsanje januar 2020 Filmska vzgoja – snemanje in oblikovanje kratkega filma junij 2020
Poklicno usmerjanje maj 2020 Atletika – četveroboj/tek na 60, 600 m, skok, met april 2020
Plavanje junij 2020

 

9. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Fizikalni poskusi november 2019 Delavnice ob novem letu november 2019 Orientacija september 2019 Po Prešernovih stopinjah maj 2020
Pečemo kruh/ belokranjsko pogačo v Beli Krajini 2. 12. 2019 Poklicno usmerjanje december 2019 Planinski izlet v smeri Trbovlje, Klek, Planina oktober 2019 Novoletna proslava december 2019
Biotska raznolikost marec 2020 Obdelava podatkov april 2019 Plavanje/drsanje januar 2020 Valeta junij 2020
Podjetništvo maj 2020 Atletika – četveroboj/tek na 60, 600 m, skok, met april 2020
Plavanje junij 2020

 

1. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Življenjski prostor določen naknadno Igraj se z mano september 2019 Orientacija September 2019 Lutkovno gledališče v Ljubljani določen naknadno
Zdravje –  zdravniški pregled določen naknadno Tek in hoja oktober 2019 Planinski izlet – Retje oktober 2019 Praznovanje novega leta december 2019
Voda v naravi določen naknadno Novoletna dekoracija december 2019 Plavanje/ drsanje januar 2020 Gledališče in gledališko zaodrje določen naknadno
Atletika april 2020 Prešernov dan februar 2020
Plavanje junij 2020

 

2. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Življenjski prostor določen naknadno Igraj se z mano september 2019 Orientacija september 2019 Lutkovno gledališče v Ljubljani določen naknadno
Zdravje –  zdravniški pregled določen naknadno Tek in hoja oktober 2019 Planinski izlet – Retje oktober 2019 Praznovanje novega leta december 2019
Voda v naravi določen naknadno Novoletna dekoracija december 2019 Plavanje/ drsanje januar 2020 Gledališče in gledališko zaodrje določen naknadno
Atletika april 2020 Prešernov dan februar 2020
Plavanje junij 2020

 

3. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Življenjski prostor določen naknadno Igraj se z mano september 2019 Orientacija september 2019 Lutkovno gledališče v Ljubljani določen naknadno
Zdravje –  zdravniški pregled določen naknadno Tek in hoja oktober 2019 Planinski izlet – Retje oktober 2019 Praznovanje novega leta december 2019
Voda v naravi določen naknadno Novoletna dekoracija december 2019 Plavanje/ drsanje januar 2020 Gledališče in gledališko zaodrje določen naknadno
Atletika april 2020 Prešernov dan februar 2020
Plavanje junij 2020

 

5. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Življenjski prostor določen naknadno Igraj se z mano september 2019 Orientacija september 2019 Lutkovno gledališče v Ljubljani določen naknadno
Zdravje –  zdravniški pregled določen naknadno Tek in hoja oktober 2019 Planinski izlet – Retje oktober 2019 Praznovanje novega leta december 2019
Voda v naravi določen naknadno Novoletna dekoracija december 2019 Plavanje/ drsanje januar 2020 Gledališče in gledališko zaodrje določen naknadno
Glina določen naknadno Atletika april 2020 Prešernov dan februar 2020
Plavanje junij 2020

 

6. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
CŠOD Peca, Mežica maj 2020 Igraj se z mano september 2019 Orientacija september 2019 Lutkovno gledališče v Ljubljani določen naknadno
Zdravje –  zdravniški pregled določen naknadno Tek in hoja oktober 2019 Planinski izlet – Retje oktober 2019 Praznovanje novega leta december 2019
Voda v naravi določen naknadno Novoletna dekoracija december 2019 Plavanje/ drsanje januar 2020 CŠOD Peca, Mežica maj 2020
Glina določen naknadno Atletika april 2020
CŠOD Peca, Mežica Maj 2020

 

7. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Ekosistemi in ZOO oktober 2019 Igraj se z mano september 2019 Orientacija september 2019 Filmska vzgoja določen naknadno
Zdravje –  zdravniški pregled določen naknadno Tek in hoja oktober 2019 Planinski izlet – Retje oktober 2019 Praznovanje novega leta december 2019
Zvok februar 2020 Novoletna dekoracija december 2019 Plavanje/ drsanje januar 2020 Gledališče in gledališko zaodrje določen naknadno
Glina določen naknadno Atletika april 2020
Plavanje junij 2020

 

8. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Igraj se z mano september 2019 Orientacija september 2019 Gledališče in gledališko zaodrje določen naknadno
Zeliščarska kmetija oktober 2019 Tek in hoja oktober 2019 Planinski izlet – Retje oktober 2019 Praznovanje novega leta december 2019
Dobro počutje v lastni koži december 2019 Novoletna dekoracija december 2019 Plavanje/ drsanje januar 2020 Filmska vzgoja določen naknadno
Glina določen naknadno Atletika april 2020
Speculum Artium oktober 2019 Plavanje junij 2020
Kvašeno testo določen naknadno
4. dritl določen naknadno
Kovine STPŠ določen naknadno
Oblikovanje šolskega časopisa junij 2020
Izdelek iz lesa april 2020