Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

Za šolsko leto 2018/19 načrtujemo naslednje dneve dejavnosti:

1. razred

Naravoslovni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

Kulturni dnevi

Zdravje – zdravniški pregled Pikin festival Jesenski pohod Sprejem prvošolcev
Hrana – zdrav slovenski zajtrk Pečemo piškote Igre na snegu Praznovanje novega leta
Moj vrt spomladi Zdrava šola, 25-letnica Zlati sonček LGL
Igre, tek na 60 in 600 m Ogledi predstav + NVO v šolo
Pohodništvo

Tečaj plavanja bo predvidoma izveden v času od 12. do 16. 11. 2018 (1. razred) na zaprtem bazenu v Hrastniku.

2. razred

Naravoslovni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

Kulturni dnevi

Hrana  – Zdrav slovenski zajtrk Kuhamo po naše Jesenski pohod Ogled predstav (delni) + NVO v šolo (delni)
Zdrava šola, 25-letnica Izdelki iz papirja Zimski pohod Praznovanje novega leta
Od semena do kruha Muzej Medrazredne igre LGL
Igre, tek 60 in 600 m Podelitev BZ (delni)
Pohodništvo

Tečaj plavanja bo predvidoma izveden v času od 19. do 23. 11. 2018 (2. razred) na zaprtem bazenu v Hrastniku

3. razred

Naravoslovni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

Kulturni dnevi

Hrana – zdrav slovenski zajtrk Muzej Jesenski pohod – zasavski vrh NVO v šolo in filmska predstava (delni)
Zdravje – zdravniški pregled Izdelki iz papirja Zimski ŠD Praznovanje novega leta
Čutila  Zdrava šola, 25-letnica Veter v laseh LGL
Igre, tek 60 in 600 m Proslava in zaključek šolskega leta ter gledališke predstave (delni)
Zaključni izlet

Od 13. do 17. 5. 2019 bo potekala šola plavanja za učence 3. razreda na Ravnah na Koroškem. Učenci bodo nadgrajevali znanje plavanja, ki so ga v obliki tečajev osvajali že v 1. in 2. razredu, bivali bodo v Mladinskem hotelu Punkl.

 

4. razred

Naravoslovni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

Kulturni dnevi

Zdravje Računalniško opismenjevanje Mala šola nogometa FIlmska/gledališka predstava, pesniške delavnice
Električni krog Zdrava šola, 25-letnica Pohod Praznovanje novega leta
V kraljestvu rastlin in živali Magnetizem Atletika Muzej Hrastnik
Model cevja in korit Trim steza
Pot rudarjenja (učna pot)

Ekskurzija v občinsko središče.

 

5. razred

Naravoslovni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

Kulturni dnevi

Zdrava šola, 25-letnica Kjer je dim, je tudi ogenj Izlet v smeri Trbovlje – Čeče, TRIM steza  – vaje moči Praznovanje novega leta
CŠOD Peca, Mežica Izdelava igrač – Muzej Hrastnik Kolesarjenje in opravljanje poligona Kulture ustavnove v Trbovljah (delni KD)
CŠOD Peca, Mežica Jumnicar Realizacija v CŠOD Ogled predstave v Cankarjevem domu
Power Point Realizacija v CŠOD
Plavanje – testiranje, letni bazen Trbovlje

6. 5.–10. 5. 2019, projektni teden: Disk golf – zdrav življenjski slog, 5. r. OŠ, CŠOD Peca, Mežica

Ekskurzija v Mežico z okolico.

 

6. razred

Naravoslovni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

Kulturni dnevi

Arboretum – določevalni ključi in spoznavanje dreves Speculum Artium Planinski izlet v smeri Trbovlje, Klek, Planina Filmska vzgoja (film Gajin svet in delavnice)
Zdravniški pregled Izdelek iz rcikliranega materiala Orientacija Glasbena predstava in delavnice
Kamnine, fosili Zdrava šola, 25-letnica Plavanje / drsanje Praznovanje novega leta
Papir, krasitev šole Atletika – četveroboj/tek na 60, 600 m, skok, met
Plavanje, letni bazen Trbovlje

Ekskurzija v Notranjski naravni park.

 

7. razred

Naravoslovni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

Kulturni dnevi

Od cveta do medu Zdrava šola, 25-letnica Planinski izlet v smeri Trbovlje, Klek, Planina Rastem s knjigo
Zvok Matematična preiskava Orientacija Praznovanje novega leta
Sistematika živali – ZOO Papir, krasitev šole Plavanje / drsanje  Kulturni dan (baletna predstava Hrestač v Mariboru)
Tedenski CŠOD Atletika (tek na 60 in 600 m), igre
CŠOD Gorenje

11. 3.–15. 3. 2019, Smučarska šola v naravi in smučarski teki za ne smučarje, 7. r. OŠ, CŠOD Kranjska gora

Ekskurzija v severovzhodno Slovenijo.

 

 

8. razred

Naravoslovni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

Kulturni dnevi

Zdravniški pregled Speculum Artium Planinski izlet v smeri Trbovlje, Klek, Planina Kulturni dan – Cankarjev dom Ljubljana (Sedem veličastnih – simfonični orkester)
Zeliščarska kmetija in čokoladnica STPŠ Orientacija Praznovanje novega leta
Zdrava šola, 25-letnica Poklicno usmerjanje Plavanje / drsanje Filmska vzgoja –snemanje in oblikovanje animacij
Papir, krasitev šole Atletika (četveroboj/tek na 30 in 600 m, skok, met
Plavanje, letni bazen Trbovlje

Ekskurzija v Logarsko dolino in jamo Pekel.

9. razred

Naravoslovni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

Kulturni dnevi

Pečemo belokranjsko pogačo Obdelava podatkov Planinsko izlet v smeri Trbovlje, Klek, Planina Po Prešernovih stopinjah
Biotehnologija Zdrava šola, 25-letnica Orientacija Praznovanje novega leta
Fizikalni poskusi Poklicno usmerjanje Plavanje/drsanje Valeta
Papir, krasitev šole Atletika – četveroboj/tek na 60 in 600 m, skok, met
Plavanje, letni bazen Trbovlje

Ekskurzija v Postojnsko jamo in Predjamski grad.

 

2. razred NIS

Naravoslovni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

Kulturni dnevi

Zdravniški pregled VDC – tek Trim steza – vaje moči Gledališke predstave
CŠOD Izdelava novoletnih okraskov CŠOD Praznovanje novega leta
Travnik poleti Zdrava šola, 25-letnica Plavanje – testiranje Pikin festival
Atletika Lutkovno gledališče v Ljubljani
Plavanje

 

4. razred NIS

Naravoslovni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

Kulturni dnevi

Zdravniški pregled VDC – tek Trim steza – vaje moči Lutkovno gledališče v Ljubljani
CŠOD Izdelava novoletnih okraskov Orientacija Praznovanje novega leta
Travnik poleti Zdrava šola, 25-letnica Plavanje – testiranje Gledališke predstave
CŠOD Atletika
Plavanje

 

 

6. razred NIS

Naravoslovni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

Kulturni dnevi

Zdravniški pregled VDC – tek Trim steza – vaje moči Gledališke predstave
Zvok Izdelava novoletnih okraskov Orientacija Praznovanje novega leta
Od cveta do medu Zdrava šola, 25-letnica Plavanje – testiranje Filmska vzgoja DD
NVO v šolo Atletika
Plavanje

 

7. razred NIS

Naravoslovni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

Kulturni dnevi

Zdravniški pregled VDC – tek Trim steza – vaje moči Gledališke predstave
Zvok Izdelava novoletnih okraskov Orientacija Praznovanje novega leta
Od cveta do medu Zdrava šola, 25-letnica Plavanje – testiranje Filmska vzgoja DD
NVO v šolo Atletika
Plavanje

 

9. razred NIS

Naravoslovni dnevi

Tehniški dnevi

Športni dnevi

Kulturni dnevi

Zdravniški pregled VDC – tek Trim steza – vaje moči Gledališke predstave
Belokrajnska pogača Novoletni okraski Orientacija Praznovanje novega leta
Zdrava šola, 25-letnica Plavanje – testiranje Valeta
NVO v šolo Atletika

Poklicno usmerjanje

Glina

Vlečeno testo

Računalniška animacija

Izdelek iz lesa

Kovine STPŠ

Plavanje