Neobvezni izbirni predmeti

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/21:

1. triada

Angleščina (za 1. razred)

 

2. triada 

Nemščina
Računalništvo
Šport
Tehnika
Umetnost

 

3. triada 

Nemščina

Tekmovanja

  • Fizika dne 02. 02. 2022
  • Razvedrilna matematika dne 05. 02. 2022
  • Slovenščina – Cankarjevo priznanje dne 12. 02. 2022
  • Vesela šola dne 09. 03. 2022
  • Zgodovina dne 10. 03. 2022

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost