NPZ

NPZ – Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (v nadaljevanju NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Skladno z Zakonom o osnovni šoli bomo organizirali obvezno nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu. Učenci programa z nižjim izobrazbenim standardom nacionalno preverjanje znanja opravljajo prostovoljno.

Za učence 6. razreda poteka preverjanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika.

Za učence 9. razreda pa bo v letošnjem letu organizirano iz matematike in slovenščine ter tretjega predmeta, ki pa je za našo šolo ponovno tuj jezik – angleščina, katerega je minister za izobraževanje, znanost in šport s sklepom dne 1. 9. 2022 določil za našo šolo.

 

Pomembni datumi za izvajanje NPZ za učence 6. in 9. razredov:

  • slovenščina: 4. 5. 2023
  • matematika: 8. 5. 2023
  • tuj jezik angleščina: 10. 5. 2023

 

Na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC) so objavljene vse informacije o NPZ za šolsko leto 2022/2023. Na voljo je tudi zloženka z informacijami za učence in starše v 6. in 9. razredu.
Najdete in natisnete lahko tudi naloge in rešitve za vse preverjane predmete, za vsa leta, odkar se NPZ na osnovnih šolah izvaja.

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost