Zlata knjiga

Seznam vpisanih v Zlato knjigo v šolskem letu 2021/22:

Ana Neža Detela 

Maša Neja Golob 

Lara Hočevar 

Zoja Lipovšek 

Nadia Medić 

Lea Kočar 

Cristina Korpar Žveglič 

Tia Kostanjšek  

Jona Obrovnik 

Ula Povh 

Maja Pušnik 

Vesna Zupančič

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost