Zaposleni

Kontaktne informacije se nahajajo na strani Kontakt

Vodstvo

PAJER POVH Katarina ravnateljica
PIŠEK Nataša pomočnica ravnateljice

 

Administracija

JERMAN Petra tajnica viz
ŠKRINJAR Nives računovodkinja

 

Strokovni delavci

AMON Anja OPB, spremljevalka
ANTEŠEVIĆ Tamara OPB
ARH Mojca svetovalna delavka
BAJDA Urša knjižničarka, IP FI1
BEZGOVŠEK Zora /
BOŽIČEK SIMNOVČIČ Tanja razredničarka 9. a, GUM, GUM NIS,
IP GLASB.PROJ., ID UMETNOSTI, PZ, PZ NIS
BRAČKO Karl razrednik 7. a, GEO, ZGO, IP TVZ, IP VIE
CEFERIN Edi razrednik 3. a
DOLENC Ines razredničarka 2. a
EBERLINC Marjana SLJ
FAJFAR Daša LUM, IP LS, TIT, TIT NIS, IP LS NIS, OPB
GAJSER BIZJAK Erika razredničarka 8. a, TJA, TJA NIS, PUT, DSP
GIANINI Vanja OPB
GOLOBIČ Manja svetovalna delavka
GOMAZ REPOVŽ Vera NIS, OPB, GOS, TIT, SOC
GROBLJAR VIDMAR Nina razredničarka 3. b
HUDELJA KRIVEC Marta razredničarka 2. b
JELEN Nataša razredničarka 6. a, BIO, FIZ, NAR, GOS NIS
JOŠT Rosana razredničarka 6. in 7. c, NIS, SLJ, MAT, OPB, PUT, DSP
JUVAN Natalija razredničarka 8. b, MAT, IP UBE, računalnikar
KLANČIŠAR Kaja NIS, TIT, DSP
KLANČIŠAR Saša NIS, SLJ, NAR, LUM, DRU, DSP
KNAUS Marjan ŠPO, ŠPO NIS, IP ŠZZ, IP IŠP, OPB
KOS Tatjana razredničarka 4. a, PUT
KOVAČIČ Miha ŠPO, NIP ŠPO, ŠPO NIS, IP ŠZS 
KOVAČ-JERMAN Tanja razredničarka 8. in 9. c, NIS, MAT, DRU, DSP
KUHAR Urška SLJ, OPB
LAH Iva druga učiteljica 1. b, OPB
LESAR Melita razredničarka 5. a, GOS, OPB
LEVIČAR Jernej ŠPO, NIP ŠPO, ŠPO NIS, IP IŠP, IP ŠZS, IP ŠZZ
LINDIČ Vesna razredničarka 7. b, MAT
MAKULJEVIČ Biljana TJA, DDK
MLAKAR Minja /
MOKOTAR Marina MAT, NIP RAČ, računalnikar
NARAT Ivan MAT, TIT, NIP TEH, TIT NIS, računalnikar
PER Katja razredničarka 5. b, OPB
PETELIN Petra razredničarka 6. b, TJA
PIŠEK Nataša SLJ
POŠEBAL Sanja spremljevalka
POVALEJ Urška OPB
PRELOGAR Mojca razredničarka 4. b, OPB
RABUZIN Lucija NIS, GOS, TIT, DSP
ROGAN Saša DSP, OPB
SAVKOVIĆ Suzana OPB
STRMEC Leila razredničarka 4. in 5. c, NIS, DSP
VOLKER Alja razredničarka 1. b
VRATNIK Eva spremljevalka
VRBNJAK Nikita /
VRTAČNIK ŽVEPLAN Petra razredničarka 9. b, KEM, BIO, NAR, IP POK, IP KVŽ, NAR NIS
VUČILOVSKI Nina druga učiteljica v 1. a, IP NEM 1-3, OPB
ŽAGAR Monika razredničarka 1. a

 

Tehnični delavci

VOZEL Aljoša hišnik
PIKL Iztok
ZELIČ Mateja
razdeljevalca hrane
BUTKOVIČ Saša
IBRAKIĆ Velida
MEHINOVIĆ Hatidža
PIKL Urša
SULJKANOVIĆ Tehvida
čistilke

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost