Skoči na glavno vsebino

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

Za šolsko leto 2022/23 načrtujemo naslednje dneve dejavnosti (vsebine realizacij dni dejavnosti se lahko spremenijo glede na stanje COVID-19):

1. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
HRANA – Zdrav slovenski zajtrk november 2022 Izdelki iz papirja november Dan slovenskega športa september 2022 Prešernov dan februar 2023
Zdravniški pregled po dogovoru Računalniški svet po dogovoru Mini olimpijada september 2022 Praznovanje novega leta 23. december 2022
Moj vrt spomladi april, maj 2022 Spoznajmo poklic policista september, oktober 2022 Zlati sonček maj, junij 2023 LGL maj 2023
        ŠVZ karton april, maj 2023 Sprejem prvošolcev september 2022
        Pohodništvo junij 2023    

 

2. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Hrana- Zdrav slovenski zajtrk november 2022 Pikin festival september  2022 Mini olimpijada september 2022 Prešernov dan februar 2023
Spoznavamo poklice – gasilec po dogovoru Izdelki iz papirja november 2022 Dan slovenskega športa september 2022 Praznovanje novega leta 23. december 2022
Zdravje po dogovoru Računalniški svet september ali oktober 2022 Zlati sonček maj ali junij 2023 LGL maj 2023
        ŠVZ karton april ali maj 2023 Podelitev BZ junij 2023
        Pohodništvo junij 2023    

 

3. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Hrana- Zdrav slovenski zajtrk november 2022 Izdelki iz papirja november 2022 Dan slovenskega športa september 2022 Prešernov dan februar 2022
Zdravniški pregled februar 2022 Od ideje do izdelka april ali maj 2023 Zlati sonček maj ali junij 2023 Praznovanje novega leta 23. december 2022
Zase skrbim in zdravo živim september 2022 Računalniški svet po dogovoru Mini olimpijada september 2022 LGL maj 2023
        ŠVZ karton april ali maj 2023 Podelitev BZ junij 2023
        Pohodništvo junij 2023    

4. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Človeško telo po dogovoru Računalniško opismenjevanje (Radovednih 5) september 2022 Pohod september 2022 Praznovanje novega leta 23. december 2022
Električni krog februar 2023 Izdelki iz papirja december 2022 Športne igre oktober 2022 Prešernov dan februar 2023
V kraljestvu rastlin in živali junij 2023 Magnetizem marec 2023 Šolar na smuči december 2022 Muzej Hrastnik april 2023
    Model cevja in korit marec 2023 Atletika april 2023    
        Trim steza junij 2023    

 

5. RAZRED

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
ŠVN 19. 12. do 23. 12. 2022 Kjer je dim, je tudi ogenj september 2022 Realizacija v CŠOD 19. 12. do 23. 12. 2022 ZMT

14. 9. 2022 (5. b),

15. 9. 2022 (5. a)

Krajinski park Strunjan 1. 2. 2023 Decembrske delavnice december 2022 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek 13. 10. 2022 ŠVN 19. 12. do 23. 12. 2022
Čebele marec 2023 ŠVN 19. 12. do 23. 12. 2022 Poligon po dogovoru Opera – balet 16. 6. 2023
    Spletna učilnica Kolesar januar 2023 Atletika/športne igre, Četveroboj in Igra MDO 9. 5. 2023    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 8. 6. 2023    

 

6. RAZRED

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Kamnine februar 2023 Speculum Artium – delavnice z droni 22. 9. 2022 Aerobni športni dan, Kipe 14. 9. 2022 Novoletna proslava in kino 23. 12. 2022
Zdravniški pregled po dogovoru Delavnice ob novem letu december 2022 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek 13. 10. 2022 Poglej v svet april 2023
Arboretum – izdelava ključev za določanje dreves, CŠOD, Volčji potok 15. 5. 2023 Matematična preiskava – merjenje april 2023 Plavanje, športne aktivnosti, Celje 17. 1. 2023 Picko in packo 16. 6. 2023
    Moj prvi film maj 2023 Atletika/športne igre, Četveroboj in Igra MDO 9. 5. 2023    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 8. 6. 2023  

 

7. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Ekosistemi – Krajinski park Strunjan, CŠOD 17. 11. 2022 Gajin svet – film oktober 2022 Realizacija v CŠOD februar 2023 Gusar (baletna predstava SNG) 21. 9. 2022
Zvok februar 2023 Delavnice ob novem letu december 2022 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek 13. 10. 2022 Novoletna proslava in kino 23. 12. 2022
Sistematika živali – gozd februar 2023 Obdelava podatkov februar 2023 Realizacija v CŠOD februar 2023 Trbovlje – turistični film april, maj 2023
    Izdelek iz lesa april 2023 Atletika/športne igre, Četveroboj in Igra MDO 9. 5. 2023    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 8. 6. 2023    

 

8. RAZRED

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
ZOO Ljubljana 5. 9. 2022 Delavnice ob novem letu december 2022 Aerobni športni dan, Kipe 14. 9. 2022 Romantična glasba v filmu 21. 12. 2022
Dobro počutje v lastni koži maj 2023 STPŠ februar 2023 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek 13. 10. 2022 Novoletna proslava in kino 23. 12. 2022
Zdravniški pregled po dogovoru Poklicno usmerjanje maj 2023 Smučanje (Rogla), plavanje (Laško) 17. 1. 2023 Po Prešernovih stopinjah 16. 5. 2023
    Bistra – Jurij Vega maj 2023 Atletika/športne igre, Četveroboj in igra MDO 9. 5. 2023    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 8. 6. 2023    

 

9. RAZRED

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Pečemo kruh/ belokranjsko pogačo v Beli Krajini, CŠOD 14. 11. 2022 Poklicno usmerjanje, Zagorje 30. 9. 2022 Aerobni športni dan, Kipe 14. 9. 2022 Novoletna proslava in kino 23. 12. 2022
NEK Krško april 2023 Speculum Artium – programiranje senzorjev 23. 9. 2022 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek 13. 10. 2022 Glasba v 20. stoletju junij 2023
Poskusi iz fizike maj 2023 Delavnice ob novem letu december 2022 Smučanje (Rogla), plavanje (Laško) 17. 1. 2023 Valeta 15. 6. 2023
    Empirična preiskava februar 2023 Atletika/športne igre, Četveroboj in Igra MDO 9. 5. 2023    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 8. 6. 2023    

 

4. RAZRED NIS

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Praznovanje novega leta 23. 12. 2022
Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Prednovoletni čas november 2022 Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Lutkovna predstava junij 2023
Živa in neživa narava junij 2023 Računalništvo februar 2023 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek 13. 10. 2022 Šola nekoč in danes 14. 3. 2023
    Glina junij 2023 Plavanje (Laško) 17. 1. 2023    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 8. 6. 2023    

 

5. RAZRED NIS

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Praznovanje novega leta 23. 12. 2022
Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Prednovoletni čas november 2022 Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Lutkovna predstava junij 2023
Živa in neživa narava junij 2023 Računalništvo februar 2023 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek 13. 10. 2022 Šola nekoč in danes 14. 3. 2023
    Glina junij 2023 Plavanje (Laško) 17. 1. 2023    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 8. 6. 2023    

 

6. RAZRED NIS

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Praznovanje novega leta 23. 12. 2022
Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Prednovoletni čas november 2022 Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Filmska predstava februar 2023
Živa in neživa narava junij 2023 Računalništvo februar 2023 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek 13. 10. 2022 Šola nekoč in danes 14. 3. 2023
    Glina junij 2023 Plavanje (Laško) 17. 1. 2023    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 8. 6. 2023    

 

7. RAZRED NIS

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Praznovanje novega leta 23. 12. 2022
Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Prednovoletni čas november 2022 Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Filmska predstava februar 2023
Živa in neživa narava junij 2023 Računalništvo februar 2023 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek 13. 10. 2022 Šola nekoč in danes 14. 3. 2023
    Glina junij 2023 Plavanje (Laško) 17. 1. 2023    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 8. 6. 2023    

 

8. RAZRED NIS

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Praznovanje novega leta 23. 12. 2022
Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Prednovoletni čas november 2022 Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Šola nekoč in danes 14. 3. 2023
Dobro počutje v lastni koži določen naknadno Biskvitno testo december 2022 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek 13. 10. 2022    
    Poklicna orientacija januar 2023 Plavanje (Laško) 17. 1. 2023    
    Računalništvo februar 2023 Plavanje, letni bazen Trbovlje 8. 6. 2023    
    Kovine in poznavanje poklicev – STPŠ marec 2023        
    Obdelava podatkov maj 2023        
    Glina junij 2023        
    Bivališča iz naravnih in umetnih materialov junij 2023        
    Šolski časopis maj, junij 2023        

 

9. RAZRED NIS

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Praznovanje novega leta 23. 12. 2022
Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Prednovoletni čas november 2022 Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Šola nekoč in danes 14. 3. 2023
    Biskvitno testo december 2022 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek 13. 10. 2022 Valeta junij 2023
    Poklicna orientacija januar 2023 Plavanje (Laško) 17. 1. 2023    
    Računalništvo februar 2023 Plavanje, letni bazen Trbovlje 8. 6. 2023    
    Kovine in poznavanje poklicev – STPŠ marec 2023        
    Obdelava podatkov maj 2023        
    Glina junij 2023        
    Bivališča iz naravnih in umetnih materialov junij 2023        
    Šolski časopis maj, junij 2023        

 

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost