Skoči na glavno vsebino

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

Za šolsko leto 2023/24 načrtujemo naslednje dneve dejavnosti:

 

1. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
HRANA – Zdrav slovenski zajtrk november 2023 Izdelki iz papirja november 2023 Dan slovenskega športa september 2023 Prešernov dan februar 2024
Življenjska okolja po dogovoru Računalniški svet po dogovoru Mini olimpijada september 2023 Praznovanje novega leta 22. december 2023
Moj vrt spomladi april, maj 2023 Spoznajmo poklic policista september, oktober 2023 Zlati sonček maj, junij 2024 LGL maj 2024
        ŠVZ karton april, maj 2024 Sprejem prvošolcev september 2023
        Pohodništvo junij 2024    

 

2. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Hrana- Zdrav slovenski zajtrk november 2023 Pikin festival september  2023 Mini olimpijada september 2023 Prešernov dan februar 2024
Spoznavamo poklice – gasilec po dogovoru Izdelki iz papirja november 2023 Dan slovenskega športa september 2023 Praznovanje novega leta 22. december 2023
Zdravje – zdravniški pregled po dogovoru Računalniški svet september ali oktober 2023 Zlati sonček maj ali junij 2024 LGL maj 2024
        ŠVZ karton april ali maj 2024 Podelitev BZ junij 2024
        Pohodništvo junij 2024    

 

3. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Hrana- Zdrav slovenski zajtrk november 2023 Izdelki iz papirja november 2023 Dan slovenskega športa september 2023 Prešernov dan februar 2023
Čutila februar 2023 Od ideje do izdelka april ali maj 2024 Zlati sonček maj ali junij 2024 Praznovanje novega leta 22. december 2023
Dan Zemlje april 2024 Računalniški svet po dogovoru Mini olimpijada september 2023 LGL maj 2024
        ŠVZ karton april ali maj 2024 Podelitev BZ junij 2024
        Pohodništvo junij 2024    

4. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Človeško telo po dogovoru Računalniško opismenjevanje (Radovednih 5) september 2023 Pohod september 2023 Praznovanje novega leta 23. december 2023
Električni krog februar 2024 Izdelki iz papirja december 2023 Športne igre oktober 2023 Prešernov dan februar 2024
V kraljestvu rastlin in živali junij 2024 Magnetizem marec 2024 Šolar na smuči december 2023 Muzej Hrastnik april 2024
    Model cevja in korit marec 2024 Atletika april 2024    
        Trim steza junij 2024    

 

5. RAZRED

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
ŠVN

22. 1. 2024

do

26. 1. 2024

Speculum Artium september 2023 Realizacija v ŠVN 22. 1. do 26. 1. 2024 ZMT

9. 4. 2024 (5. b),

10. 4. 2024 (5. a)

Krajinski park Strunjan 18. 6.  2024 Decembrske delavnice december 2023 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek oktober 2023 Praznovanje novega leta 22. december 2023
ŠVN

22. 1. 2024

do

26. 1. 2024

ŠVN 22. 1. do 26. 1. 2024 Poligon maj 2024 Opera – balet september 2023
    Spletna učilnica Kolesar februar 2024 Aerobni športni dan september 2023    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 7. 6. 2024    

 

6. RAZRED

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Kamnine februar 2024 Speculum Artium – osnove programiranja z robotki 22. 9. 2022 Aerobni športni dan, Kipe september 2023 Novoletna proslava in kino 22. 12. 2023
Zdravniški pregled

6. a:     10. 10. 2023

6. b: 16. 10. 2023

Okraševanje november 2023 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek oktober 2023 Poglej v svet april 2024
Arboretum – izdelava ključev za določanje dreves, CŠOD, Volčji potok 20. 5. 2024 Matematična preiskava – merjenje april 2024 Plavanje, športne aktivnosti, Laško 17. 1. 2024 Prvo srečanje z opero september 2023
    Moj prvi film marec 2024 Atletika/športne igre, Četveroboj in Igra MDO 9. 5. 2024    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 7. 6. 2024  

 

7. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Kras in Primorje 27. 11. 2023 Realizacija v ŠVN 26. 2. 2023 do 1. 3. 2024 Smučanje (Celjska koča), plavanje (Laško) januar 2024 Hrestač (baletna predstava SNG) 21. 12. 2023
Zvok januar 2024 Okraševanje november 2023 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek oktober 2023 Novoletna proslava in kino 22. 12. 2023
ŠVN 26. 2. 2023 do 1. 3. 2024 Glina marec 2023 Realizacija v ŠVN 26. 2. 2023 do 1. 3. 2024 Rastem s knjigo maj 2024
    Speculum Artium – izdelaj svoj mikroskop september 2023 Realizacija v ŠVN 26. 2. 2023 do 1. 3. 2024    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 7. 6. 2024    

 

8. RAZRED

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
EKO Terme Snovik 7. 3. 2024 Okraševanje november 2023 Aerobni športni dan, Kipe 26. 9. 2023 Planinska roža 11. 12. 2023
Dobro počutje v lastni koži december 2023 STPŠ 12. 4.  2023 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek oktober 2023 Novoletna proslava in kino 22. 12. 2023
Zdravniški pregled po dogovoru Poklicna orientacija po dogovoru Smučanje (Celjska koča), plavanje (Laško) 17. 1. 2024 Po Prešernovih stopinjah 15. 5. 2024
    Techno park Celje marec 2024 Atletika/športne igre, Četveroboj in igra MDO 9. 5. 2024    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 7. 6. 2024    

 

9. RAZRED

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Pečemo kruh/ belokranjsko pogačo v Beli Krajini, CŠOD 27. 11. 2022 Poklicno usmerjanje, MOS Celje 14. 9. 2023 Aerobni športni dan, Kipe 26. 9. 2023 Novoletna proslava in kino 22. 12. 2023
Rastline okrog šole april 2024 Računalniško oblikovanje promocijskih gradiv junij 2024 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek oktober 2023 Od operete do muzikala 17. 10.  2023
Poskusi iz fizike maj 2024 Poklicna orientacija po dogovoru Smučanje (Celjska koča), plavanje (Laško) 17. 1. 2024 Valeta 13. 6. 2024
    Matematična preiskava februar 2024 Atletika/športne igre, Četveroboj in Igra MDO 9. 5. 2024    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 7. 6. 2024    

 

3. RAZRED NIS

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Techno park Celje marec 2024 Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Lutkovna predstava junij 2024
Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Pred novoletni čas november 2023 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami oktober 2023 Praznovanje novega leta 22. 12. 2023
Ranč Aladin september 2023 Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Plavanje Laško januar 2024 Lutkovna predstava junij 2024
    Glina junij 2024 Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Ob kulturnem prazniku 7. 2. 2024
        Plavanje — letni bazen Trbovlje 7. 6.  2024    

 

5. RAZRED NIS

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Praznovanje novega leta 22. 12. 2023
Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Prednovoletni čas november 2023 Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Lutkovna predstava junij 2024
Ranč Aladin september 2023 Techno park Celje marec 2024 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami oktober 2023 Ob kulturnem prazniku 7. 2. 2024
    Glina junij 2024 Plavanje, Laško 17. 1. 2024    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 7. 6. 2024    

 

6. RAZRED NIS

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Praznovanje novega leta 22. 12. 2023
Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Prednovoletni čas november 2023 Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Pravljični dan december 2023
Ranč Aladin september 2023 Techno park Celje marec 2024 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami oktober 2022 Ob kulturnem prazniku 7. 2. 2024
    Glina 5. 6. 2024 Plavanje, Laško 17. 1. 2024    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 7. 6. 2024    

 

7. RAZRED NIS

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Praznovanje novega leta 22. 12. 2023
Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Prednovoletni čas november 2023 Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Pravljični dan december 2023
Ranč Aladin september 2023 Techno park Celje marec 2023 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami oktober 2023 Ob kulturnem prazniku 7. 2. 2024
    Glina junij 2024 Plavanje, Laško 17. 1. 2024    
        Plavanje, letni bazen Trbovlje 7. 6. 2024    

 

8. RAZRED NIS

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Praznovanje novega leta 22. 12. 2023
Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Prednovoletni čas november 2023 Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Ob kulturnem prazniku 7. 2. 2024
Dobro počutje v lastni koži določen naknadno Slano pecivo december 2023 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami oktober 2023    
    Poklicna orientacija januar 2024 Plavanje, Laško 17. 1. 2024    
    Računalništvo februar 2024 Plavanje, letni bazen Trbovlje 7. 6. 2024    
    Kovine in poznavanje poklicev – STPŠ marec 2024        
    Obdelava podatkov določen naknadno        
    Glina junij 2024        
    Techno park Celje Robotika marec 2024        
    Ranč Aladin september 2023        

 

9. RAZRED NIS

 

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Praznovanje novega leta 23. 12. 2022
Šola v naravi 13. 5. – 17. 5. 2024 Prednovoletni čas november 2023 Naravoslovna šola v naravi 12. – 16. 9. 2022 Šola nekoč in danes 14. 3. 2023
    Slano pecivo december 2023 Orientacija po opisani poti s športnimi nalogami, Klek 13. 10. 2022 Valeta junij 2023
    Poklicna orientacija januar 2024 Plavanje (Laško) 17. 1. 2023    
    Računalništvo februar 2024 Plavanje, letni bazen Trbovlje 8. 6. 2023    
    Kovine in poznavanje poklicev – STPŠ marec 2024        
    Obdelava podatkov maj 2024        
    Glina junij 2024        
    Techno park Celje marec 2024        
    Ranč Aladin september 2023        

 

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost