Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

Za šolsko leto 2021/22 načrtujemo naslednje dneve dejavnosti (vsebine realizacij dni dejavnosti se lahko spremenijo glede na stanje COVID-19):

1. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravje – zdravniški pregled po dogovoru Izdelki iz papirja november 2021 Dan slovenskega športa september 2021 Prešernov dan februar 2022
Hrana- Zdrav slovenski zajtrk oktober 2021 Računalniško opismenjevanje september 2021 Igre na snegu januar 2022 Praznovanje novega leta december 2021
Moj vrt spomladi april, maj 2022 Spoznajmo poklic policista oktober 2021 ali april 2022 Zlati sonček maj ali junij 2022 Razredno gledališče marec ali april 2022
ŠVZ karton april 2022 Sprejem prvošolcev september 2021
Pohodništvo junij 2022

2. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Hrana- Zdrav slovenski zajtrk november 2021 Varno v prometu september ali oktober 2021 Športne igre september 2021 Prešernov dan februar 2022
Spoznavamo poklice – gasilec september 2021 ali maj 2022 Izdelki iz papirja november 2021 Dan slovenskega športa september 2021 Praznovanje novega leta december 2021
Od semena do kruha april 2022 Računalniško opismenjevanje september ali oktober 2021 Zlati sonček maj ali junij 2022 Razredno gledališče maj 2022
ŠVZ karton april ali maj 2022 Podelitev BZ junij 2022
Pohodništvo junij 2022

3. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Hrana- Zdrav slovenski zajtrk november 2021 Izdelki iz papirja november 2021 Dan slovenskega športa september 2021 Prešernov dan Februar 2021
Zdravje – zdravniški pregled november 2021 Ročne spretnosti – šivanje februar 2022 Zlati sonček maj ali junij 2022 Praznovanje novega leta december 2021
Čutila februar 2022 Računalniško opismenjevanje in raziskovanje september ali oktober 2021 Zimski ŠD januar 2022 Razredno gledališče maj 2022
ŠVZ karton april ali maj 2022 Podelitev BZ junij 2022
Pohodništvo junij 2022

4. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravje oktober 2021 Računalniško opismenjevanje september 2021 Trim steza september 2021 Praznovanje novega leta december 2021
Električni krog februar 2022 Microsoft Teams september 2021 Športne igre oktober 2021 Pesniške delavnice februar 2022
V kraljestvu rastlin in živali junij 2022 Magnetizem marec 2022 Pohod december 2021 Muzej Hrastnik april 2022
Model cevja in korit marec 2022 Atletika april 2022
Plavanje junij 2022

5. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravje januar 2022 Microsoft Teams september 2021 Aerobni športni dan september 2021 Praznovanje novega leta december 2021
Obnovljivi viri energije februar 2022 Kjer je dim, je tudi ogenj oktober 2021 Orientacija oktober 2021 Ogled predstave v Cankarjevem domu februar 2022
Dan čebel maj 2022 PowerPoint oktober 2021 Plavanje / drsanje / igre na snegu januar 2022 ZMT november 2021
Decembrske delavnice december 2021 Atletika april 2022
Plavanje – testiranje junij 2022

6. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Arboretum – izdelava ključev za določanje dreves junij 202 Microsoft Teams september 2021 Aerobni športni dan september 2021 Novoletna proslava in kino december 2021
Zdravniški pregled po dogovoru Speculum Artium – Lego robotika september 2021 Orientacija oktober 2021 Dobro jutro, filharmoniki; Muzej Iluzij februar 2022
Kamnine februar 2022 Matematična preiskava – merjenje april 2022 Atletika april 2022
Plavanje junij 2022

7. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Sistematika živali – gozd oz. ZOO september ali oktober 2021 Microsoft Teams september 2021 Aerobni športni dan september 2021 Evropski dan jezikov september 2021
Zvok februar 2022 Okrasitev šole november 2021 Orientacija oktober 2021 Novoletna proslava in kino december 2021
Ekosistem – Ljubljansko barje maj 2022 Izdelki iz lesa april 2022 Plavanje / drsanje / igre na snegu januar 2022 Rastem s knjigo maj 2022
Izdelki iz gline maj 2022 Atletika april 2022
Plavanje junij 2022

8. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled po dogovoru Microsoft Teams september 2021 Aerobni športni dan september 2021 Novoletna proslava december 2021
Zeliščarska kmetija in dediščina Dolenjske – CŠOD september 2021 Okrasitev šole november 2021 Orientacija oktober 2021 Hrestač, Maribor december 2021
Dobro počutje v lastni koži maj 2022 Poklicno usmerjanje maj 2022 Plavanje / drsanje / igre na snegu januar 2022 Po Prešernovih stopinjah maj 2022
Bistra – Jurij Vega maj 2022 Atletika april 2022
Plavanje junij 2022

9. RAZRED

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Biotska raznolikost – invazivke september 2021 Poklicno usmerjanje september 2021 Aerobni športni dan september 2021 Glasba gibljivih slik – Cankarjem dom oktober 2021
Pečemo kruh/ belokranjsko pogačo v Beli Krajini november 2021 Speculum Artium – Robotka Eva september 2021 Orientacija oktober 2021 Novoletna proslava in kino december 2021
Bistra – Nikola Tesla Maj Podjetništvo oktober 2021 Plavanje / drsanje / igre na snegu januar 2022 Valeta junij 2022
Okrasitev šole november 2021 Atletika april 2022
Plavanje junij 2022

3. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Microsoft Teams, varna raba interneta določen naknadno Aerobni športni dan september 2021 Lutke, gledališke predstave določen naknadno
Bogastvo gozda določen naknadno Pred novoletni čas november 2021 Orientacija oktober 2021 Praznovanje novega leta december 2021
Ljubljana in Hiša Iluzij junij 2022 Novoletna dekoracija december 2021 Plavanje /  drsanje / igre na snegu januar 2022 Življenje med “hauzi” september 2021
Atletika april 2022 Prešernov dan februar 2022
Plavanje – testiranje junij 2022

4. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Microsoft Teams, varna raba interneta določen naknadno Aerobni športni dan september 2021 Praznovanje novega leta december 2021
Bogastvo gozda določen naknadno Pred novoletni čas november 2021 Orientacija oktober 2021 Življenje med “hauzi” september 2021
Ljubljana in Hiša Iluzij junij 2022 Novoletna dekoracija december 2021 Plavanje /  drsanje / igre na snegu januar 2022 Prešernov dan februar 2022
Glina določen
naknadno
Atletika april 2022
Plavanje – testiranje junij 2022

5. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Microsoft Teams, varna raba interneta določen naknadno Aerobni športni dan september 2021 Praznovanje novega leta december 2021
Bogastvo gozda določen naknadno Pred novoletni čas november 2021 Orientacija oktober 2021 Življenje med “hauzi” september 2021
Ljubljana in Hiša Iluzij junij 2022 Novoletna dekoracija december 2021 Plavanje /  drsanje / igre na snegu januar 2022 Prešernov dan februar 2022
Glina določen
naknadno
Atletika april 2022
Plavanje – testiranje junij 2022

6. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Microsoft Teams, varna raba interneta določen naknadno Aerobni športni dan september 2021 Praznovanje novega leta december 2021
Bogastvo gozda določen naknadno Pred novoletni čas november 2021 Orientacija oktober 2021 Življenje med “hauzi” september 2021
Ljubljana in Hiša Iluzij junij 2022 Novoletna dekoracija december 2021 Plavanje /  drsanje / igre na snegu januar 2022 Prešernov dan februar 2022
Glina določen
naknadno
Atletika april 2022
Plavanje – testiranje junij 2022

7. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Microsoft Teams, varna raba interneta določen naknadno Aerobni športni dan september 2021 Praznovanje novega leta december 2021
Bogastvo gozda določen naknadno Pred novoletni čas november 2021 Orientacija oktober 2021 Življenje med “hauzi” september 2021
Ljubljana in Hiša Iluzij junij 2022 Novoletna dekoracija november 2021 Plavanje /  drsanje / igre na snegu januar 2022 Prešernov dan februar 2022
Glina določen naknadno Atletika april 2022
Plavanje – testiranje junij 2022

8. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Microsoft Teams, varna raba interneta določen naknadno Aerobni športni dan september 2021 Praznovanje novega leta december 2021
Zeliščarska kmetija september 2021 Pred novoletni čas november 2021 Orientacija oktober 2021 Prešernov dan februar 2022
Dobro počutje v lastni koži določen naknadno Novoletna dekoracija december 2021 Plavanje /  drsanje / igre na snegu januar 2022
Življenje med “hauzi” september 2021 Atletika april 2022
Sladice določen naknadno Plavanje – testiranje junij 2022
Poklicna orientacija januar 2022
Izdelek iz lesa določen naknadno
Glina junij 2022
Bistra določen naknadno
Ljubljana in Hiša Iluzij junij 2022

9. RAZRED NIS

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI KULTURNI DNEVI
Zdravniški pregled določen naknadno Microsoft Teams, varna raba interneta določen naknadno Aerobni športni dan september 2021 Praznovanje novega leta december 2021
Zeliščarska kmetija september 2021 Pred novoletni čas november 2021 Orientacija oktober 2021 Prešernov dan februar 2022
Novoletna dekoracija december 2021 Plavanje /  drsanje / igre na snegu januar 2022 Valeta junij 2022
Življenje med “hauzi” september 2021 Atletika april 2022
Sladice določen naknadno Plavanje – testiranje junij 2022
Poklicna orientacija januar 2022
Izdelek iz lesa določen naknadno
Glina junij 2022
Bistra določen naknadno
Ljubljana in Hiša Iluzij junij 2022

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost