Skoči na glavno vsebino

Tekmovanja

Tekmovanja v šolskem letu 2022/23

 

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno Mednarodno
Angleščina – 6. razred  19. 3. 2024        
Angleščina – 7. razred 15. 2. 2024   21. 3. 2024    
Angleščina – 8. razred  16. 2. 2024   30. 3. 2024    
Angleščina – 9. razred  21. 11. 2023   30. 3. 2024    
Astronomija – Dominikovo priznanje  6. 12. 2023        
Biologija – Proteusovo priznanje 18. 10. 2023    1. 12. 2023    
Debatni turnir     26. 3. 2024    
Eko kviz          
Fizika – Stefanovo priznanje 14. 2. 2024  4. 4. 2024  18. 5. 2024    
Geografija  14. 11. 2023    5. 4. 2024    
Glasbena olimpijada          
Kemija – Preglovo priznanje  15. 12. 2023 23. 3. 2024  11. 5. 2024    
Logična pošast  10. 5. 2024    25. 5. 2024    
Logika 28. 9. 2023 21. 10. 2023  11. 11. 2023    
Matematika – Vegovo priznanje 21. 3. 2024  4. 4. 2024  20. 4. 2024    
Matemček 10. 11. 2023    25. 11. 2023    
Nemščina 16. 11. 2023   14. 3. 2024    
Pišek – računalništvo          
Prva pomoč  28. 3. 2024  4. 4. 2024  11. 5. 2024    
Prvaki znanja          
Računanje je igra NIS          
Raziskovalci znanja          
Slovenščina – Cankarjevo priznanje  28. 11. 2023   16. 3. 2024    
Slovenščina – Cankarjevo priznanje Mehurčki  3. 4. 2024        
(CICI) Vesela šola 6. 3. 2024    10. 4. 2024    
Zgodovina 7. 12. 2023   7. 3. 2024    
Zlata kuhalnica 28. 9. 2023   14. 11. 2023    
Znanje o sladkorni bolezni 13. 10. 2023   18. 11. 2023    

 

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost