Skoči na glavno vsebino

Tekmovanja

Tekmovanja v šolskem letu 2022/23

 

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno Mednarodno
Angleščina – 6. razred  29. 11. 2023        
Angleščina – 7. razred          
Angleščina – 8. razred  21. 11. 2023        
Angleščina – 9. razred  21. 11. 2023        
Astronomija – Dominikovo priznanje  6. 12. 2023        
Biologija – Proteusovo priznanje 18. 10. 2023    1. 12. 2023    
Debatni turnir          
Eko kviz          
Fizika – Stefanovo priznanje          
Geografija  14. 11. 2023        
Glasbena olimpijada          
Kemija – Preglovo priznanje  15. 12. 2023        
Logična pošast          
Logika 28. 9. 2023 21. 10. 2023  11. 11. 2023    
Matematika – Vegovo priznanje          
Matemček 10. 11. 2023    25. 11. 2023    
Nemščina 16. 11. 2023        
Pišek – računalništvo          
Prva pomoč          
Prvaki znanja          
Računanje je igra NIS          
Raziskovalci znanja          
Slovenščina – Cankarjevo priznanje  28. 11. 2023        
Slovenščina – Cankarjevo priznanje Mehurčki          
(CICI) Vesela šola          
Zgodovina  7. 12. 2023        
Zlata kuhalnica 28. 9. 2023    14. 11. 2023    
Znanje o sladkorni bolezni 13. 10. 2023    18. 11. 2023    

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost