Obvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2021/2022 učencem nudimo lep nabor obveznih izbirnih predmetov. Izbor le-teh bo potekal preko spletne strani www.eAsistent.com.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (npr. GŠ Trbovlje), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Če starši uveljavljate pravico do oprostitve, morate osnovni šoli posredovati pisno vlogo za oprostitev sodelovanja na obrazcu, ki ji priložite potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

 

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/22:

 

Tekmovanja

  • Fizika dne 02. 02. 2022
  • Razvedrilna matematika dne 05. 02. 2022
  • Slovenščina – Cankarjevo priznanje dne 12. 02. 2022
  • Vesela šola dne 09. 03. 2022
  • Zgodovina dne 10. 03. 2022

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost