O knjižnici

Knjižnica je odprta vse dni. Izposoja poteka od 11.50 do 14.00.

Vse informacijske potrebe lahko rešimo skupaj.

Telefon: 03 56 25 126

mag. Urša Bajda, uni. dipl. bibliotekarka

Učenci vsakega oddelka imajo v tekočem šolskem letu štiri učne ure knjižnično informacijskega znanja – KIZ v šolski knjižnici. KIZ zajema knjižno in knjižnično vzgojo ter informacijska znanja.

Koristne povezave:

Tekmovanja

  • Fizika dne 02. 02. 2022
  • Razvedrilna matematika dne 05. 02. 2022
  • Slovenščina – Cankarjevo priznanje dne 12. 02. 2022
  • Vesela šola dne 09. 03. 2022
  • Zgodovina dne 10. 03. 2022

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost