Knjižnica je odprta vse dni. Izposoja poteka od 11.50 do 14.00.

Vse informacijske potrebe lahko rešimo skupaj.

Telefon: 03 56 25 126

mag. Urša Bajda, uni. dipl. bibliotekarka

 

 

Učenci vsakega oddelka imajo v tekočem šolskem letu štiri učne ure knjižnično informacijskega znanja – KIZ v šolski knjižnici. KIZ zajema knjižno in knjižnično vzgojo ter informacijska znanja.

Dostopnost