Skoči na glavno vsebino

SLJ, MAT, DRU (ponedeljek, 30. 3.)

Avtor: | 30.03.2020 | Nekategorizirano

Vikend je za nami, upam, da si se imel lepo. Šolske naloge so že pripravljene. Uspešno delo ti želim!

 

SLOVENŠČINA

Kdo je zate najboljši športnik (ime, priimek)? S čim se ukvarja? Zakaj si izbral ravno njega oz. njo? Ali športniki doživljajo le uspehe in poraze? Imajo kdaj tudi skrbi in težave? Katere?

Te zanima, s katerim športom se ukvarja deček Angelo in kaj je njegova največja težava? Pisatelj Franjo Frančič je napisal pripoved o njem. Odpri berilo, str. 96, 97, in glasno preberi odlomek Angelo.

Če doma nimaš berila, si pomagaj s povezavo:

https://drive.google.com/file/d/16WVTQkqRVob3OuGx5UlgxisiBqm6_RCQ/view?usp=sharing_eil&invite=CKHnp9YJ&ts=5e80b1f3

https://drive.google.com/file/d/16WXaSetXWLMyqf2RzLcuD2gStMFGZR28/view?usp=sharing_eil&invite=CMKu9Z0M&ts=5e80b1cd

=> Razlago novih / manj znanih besed lahko poiščeš v SSKJ, nekaj besed pa je že razloženih v berilu, str. 97 (spodaj).

Še enkrat preberi odlomek.

 

DELO V ZVEZEK:

Zapiši ime in priimek avtorja, naslov ter stran odlomka v berilu.

Naloge:

1. V obliki miselnega vzorca predstavi vse književne osebe. Angela zapiši v sredino (ANGELO). Med njegovim imenom in imeni drugih književnih oseb potegni črte.

2. Zapiši imena vseh oseb, ki si jih poleg Angela spoznal v odlomku.

3. Na črte napiši, v kakšnem razmerju so osebe do Angela (npr. mama MAJA, soplavalka ANDREJKA …).

4. Razmisli, kaj si o vsaki izmed oseb izvedel v odlomku.

 

Književno delo Angelo je zgodba iz vsakdanjega (realnega) življenja, zato je to REALISTIČNA PRIPOVED. Sem sodita tudi zgodbi Uhač in njegova druščina ter Anastazija Krupnik.

 

* ČE ŽELIŠ: Ilustriraj vsebino.

 

MATEMATIKA

Rešitve nalog, ki si jih moral rešiti prejšnjo uro matematike – DZ, str. 84, 85:

1.

1700 l

160 dl

15 hl

12 l

716 l

74 dl

7 hl 32 l

7 l 6 dl

745 l

207 dl

23 hl 15 l

50 l 7 dl

2.

a) jagodnega

b) 80 l

c) 1 hl 20 l

č) 30 l

 

d) dvakrat

e) 30 plastenk

f) 80 plastenk

 

3.     V dveh urah priteče 162 l vode.
4.     a) 8 ml b) 4 ml c) 7 ml
5.     2 cl;      3 cl;      1 cl;      1 cl 4 ml;      2 cl 3 ml
6.     hl,      l,      dl,      cl,      ml

 

PRETVARJANJE ENOT– ponovimo:

Osnovna enota za merjenje prostornine je liter.

OZNAKE:

hektoliter = hl

liter = l

deciliter = dl

centiliter = cl

mililiter = ml

 

PRETVORNIKI:

1 hl = 100 l

1 l = 10 dl

1 dl = 10 cl

1 cl = 10 ml

 

1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml

 

Reši naloge v DZ, str. 86, 87 in 88 – samo 1. b) naloga. Učenci, ki imate ponavadi manj naloge, izberite in rešite štiri naloge na str. 86 in 87.

Tisti, ki DZ-ja nimate doma, rešujte v zvezek / na list, do DZ-ja dostopajte preko portala e-Vedež  (tisti, ki ste prosili za kodo / dostop do matematike, so jo starši v petek prejeli na e-mail).

 

* ČE ŽELIŠ VEČ: DZ, str. 88, 1. a) naloga in str. 89, 2. naloga

Rešitve boš preveril v naslednji uri.

 

DRUŽBA

Prejšnji teden smo zaključili s prazgodovino. Katero obdobje je sledilo prazgodovini? To je STARI VEK.

Ljudje so se čedalje bolj združevali in nastale so prve države. Mesta so nastala ob velikih rekah, pojavilo se je prvo plačilno sredstvo, pisava, tudi šole …

Prve države so se razvile ob velikih rekah severne Afrike in v Aziji (o celinah smo se že učili – če imaš doma zemljevid sveta, poglej nanj, kje se celini nahajata). Ob Nilu je nastal Egipt, ob rekah Evfrat in Tigris Mezopotamija, ob Indu Indija in ob Rumeni reki Kitajska.

Po čem prepoznaš Egipt?

Odpri interaktivno gradivo Radovednih 5 pod naslovom Kako so ljudje živeli v starem veku? – oglej si fotografiji (oranžna ikona) in izvedel boš odgovor.

 

DZ, str. 94

Preberi besedilo Kako so ljudje živeli v starem veku?

1. naloga: Napiši svoje ime s staroegipčanskimi znaki.

Kdo so bili Rimljani? V šoli smo že povedali, da so v preteklosti živeli tudi na ozemlju današnje Slovenije.

Kaj so Rimljani prinesli v Slovenijo? Razmišljaj o vsakdanjem življenju.

 

DZ, str. 94

Preberi besedilo Rimljani na ozemlju današnje Slovenije.

1. in 2. naloga: Reši nalogi.

🙂 Pomoč pri 2. nalogi: M = 1000, CM = 1000 – 100, X = 10, V = 5, I = 1

 

Odpri interaktivno gradivo Radovednih 5 pod naslovom Rimljani na ozemlju današnje Slovenije (zelena ikona). Izberi trditve, ki opisujejo življenje v starem veku.

Odpri interaktivno gradivo Radovednih 5 pod naslovom Rimska vojska – oglej si fotografiji (oranžna ikona). S pomočjo fotografij ustno opiši opremo rimskega vojaka.

 

DZ, str. 95

Preberi besedilo Rimska vojska.

Ponovi – ustno odgovori na vprašanja:

1. Zakaj je rimska vojska uspešno osvajala nova ozemlja?

2. Kaj so postavili na osvojenih ozemljih? Zakaj?

3. Kaj so vojaki počeli v času miru?

 

ALI VEŠ?

Društvo za rimsko zgodovino in kulturo Poetovio LXIX obuja dva tisoč let stare rimske zgodbe. Lahko si ogledaš videoposnetek, ki prikazuje Rimske igre na Ptuju – povezava:

https://www.youtube.com/watch?v=fMHWEgDwnhU

 

OBVEZNO ZA VSE: e-POŠTA ZA UČITELJICO

Razredničarki poročaj:

a) Ali si opravil vse današnje zadolžitve?

b) Katere naloge si rešil pri matematiki? Zapiši strani in številke nalog, ki si jih opravil.

* KDOR ŽELI:

c) Kdo je zate najboljši športnik (ime, priimek)? S čim se ukvarja? Zakaj si izbral ravno njega oz. njo? Ali je imel tudi ta športnik kdaj težave? Katere?

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost