Skoči na glavno vsebino

Obvezni izbirni predmeti

Tudi v šolskem letu 2022/2023 učencem nudimo lep nabor obveznih izbirnih predmetov. Izbor le-teh bo potekal preko spletne strani www.eAsistent.com.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (npr. GŠ Trbovlje), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Če starši uveljavljate pravico do oprostitve, morate osnovni šoli posredovati pisno vlogo za oprostitev sodelovanja na obrazcu, ki ji priložite potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

 

Predstavitve obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/23

 

Ansambelska igra – 7., 8., 9. razred
Astronomija – Sonce, Luna in Zemlja – 7., 8. in 9. razred
Čebelarstvo –  8. in 9. razred
Filmska vzgoja 1 – 7., 8., 9. razred
Filmska vzgoja 2 – 7., 8., 9. razred
Filozofija za otroke – 7., 8., 9. razred
Glasbeni projekti – 7., 8., 9. razred
Izbrani šport – odbojka – 8. razred
Kemija v življenju – 9. razred
Likovno snovanje 1 – 7. razred
Likovno snovanje 2 – 8. razred
Likovno snovanje 3 – 9. razred
Matematična delavnica 7 – 7. razred
Matematična delavnica 8 – 8. razred
Nemščina 1, 2, 3
Organizmi v naravi in umetnem okolju – 7., 8., 9. razred
Poskusi v kemiji – 8. razred
Projekti iz fizike in ekologije – 7., 8. in 9. razred
Računalništvo – Multimedija – 8., 9. razred
Računalništvo – Računalniška omrežja – 7., 8., 9. razred
Računalništvo – Urejanje besedil – 7., 8., 9. razred
Rastline in človek  – 7., 8. in 9. razred
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja – 9. razred
Retorika – 9. razred
Šolsko novinarstvo – 7., 8., 9. razred
Šport za sprostitev – 9. razred
Šport za zdravje – 7. razred
Turistična vzgoja – 7., 8., 9. razred
Verstva in etika 1 – 7. razred
Verstva in etika 2 – 8. razred
Verstva in etika 3 – 9. razred
Življenje človeka na Zemlji – 8. razred
 
 
 
 
 
 

 

Tekmovanja

  • Ni tekmovanj

React EU IKT za VIZ

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

Turizmu pomaga lastna glava - raziskovalna naloga

Dostopnost