Select Page

Obvezni izbirni predmeti

V letošnjem šolskem letu bi lahko, glede na normative in standarde MIZŠ, organizirali 17 obveznih izbirnih predmetov v zadnji triadi. Na podlagi želja in prijav učencev pa jih organiziramo 15, in sicer:

 • filmska vzgoja,
 • filozofija za otroke: kritično mišljenje,
 • izbrani šport – nogomet,
 • matematične delavnice 9,
 • načini prehranjevanja,
 • nemščina I,
 • nemščina II in III,
 • poskusi v kemiji,
 • sodobna priprava hrane,
 • šolsko novinarstvo,
 • šport za sprostitev,
 • šport za zdravje,
 • turistična vzgoja,
 • urejanje besedil,
 • zvezde in vesolje.

Obvezni izbirni predmet šport za zdravje je organiziran v oddelkih z nižjim izobrazbenim standardom.

Predstavitve obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/20

Ansambelska igra (za 7., 8. in 9. razred)

Filmska vzgoja (za 7., 8. in 9. razred)

Filozofija za otroke (za 7., 8. in 9. razred)

Glasbeni projekti (za 7., 8. in 9. razred)

Informacijsko opismenjevanje (za 9. razred)

Izbrani šport (odbojka in nogomet) (za 8. razred)

Kemija v življenju (za 9. razred)

Likovno snovanje 1 (za 7. razred)

Likovno snovanje 2 (za 8. razred)

Likovno snovanje 3 (za 9. razred)

Matematične delavnice 7 (za 7. razred)

Matematične delavnice 9

Načini prehranjevanja (za 9. razred)

Nemščina 1 2 3 (za 7., 8. in 9. razred)

Odbojka (za 8. razred)

Organizmi v naravi in umetnem okolju (za 7., 8. in 9. razred)

Poskusi v kemiji (za 8. razred)

Projekti iz fizike in ekologije (za 7., 8. in 9. razred)

Računalništvo – Multimedija (za 8. in 9. razred)

Računalništvo – Računalniška omrežja (za 9. razred)

Računalništvo – Urejanje besedil (za 7., 8. razred)

Rastline in človek (za 7., 8. in 9. razred)

Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja (za 9. razred)

Retorika (za 9. razred)

Sodobna priprava hrane (za 7., 8. in 9. razred)

Starinski in družabni plesi (za 9. razred)

Šolsko novinarstvo (za 7., 8. in 9. razred)

Šport za zdravje (za 7. razred)

Šport za sprostitev (za 9. razred)

Turistična vzgoja (za 7., 8. in 9. razred)

Verstva in etika (za 7., 8. in 9. razred)

Zvezde in vesolje (za 7., 8. in 9. razred)

Življenje človeka na zemlji (za 8. razred)