Obvezni izbirni predmeti

Glede na normative in standarde MIZŠ ter na podlagi želja in prijav učencev v šolskem letu 2018/19 organiziramo 15 obveznih izbirnih predmetov v zadnji triadi, in sicer  daljnogledi in planeti, likovno snovanje,  matematične delavnice 7, matematične delavnice 8, urejanje besedil, multimedija, računalniška omrežja, nemščina 1 in 3, nemščina 2, sodobna priprava hrane, šport za zdravje, šport za sprostitev, izbrani šport – odbojka, poskusi v kemiji, starinski in družabni plesi. 

Izbirni predmet računalništvo imamo organiziran v oddelkih z nižjim izobrazbenim standardom.

 

 

Predstavitve obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2018/19

Astronomija – Daljnogledi in planeti (za 7., 8. in 9. razred)

Čebelarstvo (za 8. in 9. razred)

Glasbeni projekti

Kemija v življenju (za 9. razred)

Likovno snovanje 1 (za 7. razred)

Likovno snovanje 2 (za 8. razred)

Likovno snovanje 3 (za 9. razred)

Matematične delavnice 7 (za 7. razred)

Matematične delavnice 8 (za 8. in 9. razred)

Nemščina

Odbojka (za 8. razred)

Organizmi v naravi in umetnem okolju (za 7., 8. in 9. razred)

Poskusi v kemiji (za 8. razred)

Računalništvo – Multimedija (za 8. in 9. razred)

Računalništvo – Računalniška omrežja (za 8. in 9. razred)

Računalništvo – Urejanje besedil (za 7., 8. in 9. razred)

Rastline in človek (za 7., 8. in 9. razred)

Raziskovanje človeka na zemlji (za 8. razred)

Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja (za 9. razred)

Retorika (za 9. razred)

Sodobna priprava hrane (za 7., 8. in 9. razred)

Starinski in družabni plesi (za 9. razred)

Šolsko novinarstvo (za 7. in 9. razred)

Šport za sprostitev (za 9. razred)

Turistična vzgoja (za 7., 8. in 9. razred)

Verstva in etika 1 2 3 (za 7., 8. in 9. razred)